Luận án Kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan ở Việt Nam

Luận án đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận về khái niệm kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan, các quy trình, kỹ thuật kiểm tra sau thông quan; vai trò và yêu cầu của kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan. Đồng thời, qua kinh nghiệm quốc tế trong kiểm tra sau thông quan của một số nước điển hình, luận án rút ra một số nhận xét và bài học làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp ở phần tiếp theo. Trên cơ sở quan điểm về KTSTQ về TGHQ đã trình bày, luận án đi sâu phân tích về thực trạng kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan ở Việt Nam, đảm bảo đưa đến cái nhìn toàn diện trong công tác kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan hiện nay. Qua đó, tác giả rút ra những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó; làm cơ sở tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY