Luận án Giải pháp tài chính phát triển khoa học - công nghệ trong các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở Việt Nam

Trong số 58 công ty TNHH MTV chưa thành lập Quỹ phát triển KH-CN, có 23 công ty (chiếm 39,66%) cho rằng chưa cần thiết phải thành lập Quỹ phát triển KH-CN; 9 công ty (chiếm 15,51%) cho rằng nguyên nhân chính là do không có người làm nghiên cứu; 18 công ty (chiếm 31,03%) cho rằng họ không cần phải thành lập Quỹ phát triển KH-CN vì có thể mua công nghệ trên thị trường. Ngoài ra, có 5 công ty (chiếm 8,62%) cho rằng họ chưa thành lập Quỹ phát triển KH-CN vì không biết đến quy định ưu đãi 10% thu nhập trước thuế TNDN cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ; 8 công ty (chiếm 13,79%) cho rằng không cần thiết phải lập Quỹ phát triển KH-CN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY