Luận án Đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Đánh giá kế hoạch PTKTXH là nội dung quan trọng trong quy trình xây dựng, triển khai kế hoạch PTKTXH của đất nước. Đánh giá kế hoạch PTKTXH cần được đổi mới khi cơ chế kế hoạch hoá đã được đổi mới từ kế hoạch hoá tập trung với các chỉ tiêu hiện vật sang kế hoạch hoá định hướng. Do đó, phương pháp đánh giá kế hoạch tất yếu phải đổi mới nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện phát triển của nước ta, theo hướng xây dựng một hệ thống đánh giá có khả năng phản ánh được những kết quả, tác động dự kiến của việc thực hiện kế hoạch thông qua mối liên hệ lôgic giữa các chỉ số đầu vào, đầu ra với kết quả và tác động

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY