Luận án Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây bắc Việt Nam hiện nay

- Chủ động trong việc ban hành các cơ chế chính sách trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và điều kiện địa phương nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng về địa phương. - Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao (đào tạo trong và ngoài nước) trong thực thi chính sách, ưu tiên cán bộ là người dân tộc thiểu số. - Khai thác mọi tiềm năng nguồn nhân lực tại chỗ kết hợp với kêu gọi nguồn nhân lực bên ngoài. - Hoàn thiện quy hoạch chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực trẻ cho mỗi tỉnh. - Có chính sách đầu tư cho các hoạt động chính trị - xã hội nhằm tập hợp sức mạnh toàn dân trong quản lí, đào tạo nguồn nhân lực trẻ: Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Công Đoàn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY