Lũ quét - Thảm hoạ môi trường nông nghiệp nông thôn miền Trung Việt Nam, nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ngãi

Đề tài: Lũ quét - thảm hoạ môi trường nông nghiệp nông thôn miền Trung Việt Nam, nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ngãi MỤC LỤC TÀI LIỆU TÓM TẮT I. MỞ ĐẦU II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Mục tiêu 2. Nội dung 3. Phương pháp nghiên cứu III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Hiện trạng lũ quét miền Trung Việt Nam 2. Nguyên nhân, cơ chế hình thành và vận động của lũ quét 3. Xây dựng bản đồ nguy cơ và các giải pháp khả thi mang tính ngăn ngừa, hạn chế lũ quét, lũ ống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3.1. Thực trạng lũ – lũ quét trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3.2. Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, lũ ống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3.2.1. Xây dựng mô hình số độ cao 3.2.2. Xây dựng bản đồ phân cấp độ cao 3.2.3. Xây dựng bản đồ phân cấp độ dốc 3.2.4. Xây dựng bản đồ phân bố lớp phủ thực vật 3.2.5. Xây dựng bản đồ phân vùng các loại đất 3.2.6. Bản đồ trung trung bình mưa nhiều năm 3.2.7. Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét tỉnh Quảng Ngãi 4. Đánh giá mức độ nguy cơ lũ quét tỉnh Quảng Ngãi 5. Xây dựng chiến lược phòng chống lũ quét, lũ ống trên địa bàn nghiên cứu 5.1. Mục tiêu và nội dung cơ bản của chiến lược 5.2. Các giải pháp và tổ chức thực hiện chiến lược 5.2.1. Giải pháp thực hiện chiến lược 5.2.2. Tổ chức thực hiện chiến lược IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 2. Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY