Lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại công ty xe máy - Xe đạp Thống Nhất

Lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại Cty xe máy- xe đạp Thống Nhất Lời mở đầu Trong những năm qua thực hiên đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ,vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ,nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ .Tất cả các hạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải thoả mãn nhu cầu của thị trường và thu về một khoản lợi nhuận cho mình Thu lợi nhuận tối đa là cái đích mà doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển,trong điều kiện mới hiện nay phải hướng tới .Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Qua đó cho biết việc thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận có hiệu quả hay không và nó có phải là động lực kích thích vươn lên trong cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp hay không. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó em đã chọn đề tài:”Lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại Công ty xe máy- xe đạp Thống Nhất”, để nghiên cứu, phân tích , tìm hiểu đồng thời bổ sung thêm kiến thức và sự hiểu biết về mặt lý luận và thực tiễn của vấn đề lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp . Sau thời gian nghiên cứu và kiến tập tại Công ty xe máy- xe đạp Thống Nhất được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo , công nhân viên trong công ty cùng với sự hướng dẫn của cô giáo em đã hoàn thành bản báo cáo này. Bản báo cáo được viết thành ba nội dung cơ bản sau. Phần I:Tổng quan về lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Phần II: Thực trạng thực hiện lợi nhuận và chế độ phân phối lợi nhuận tại Công ty xe máy -xe đạp Thống Nhất. Phần III: Một số đề xuất nhằm tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu quả của vệc phân phối lợi nhuận của Công ty xe máy xe đạp Thống Nhất .   Phần I. Tổng quan về lợi nhuân và chế độ phân phối lợi nhuân của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nayI/Lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận 1.Lợi nhuận của doanh nghiệp 1.1Khái niệm lợi nhuận Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập với mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất hoặc dịch vụ với nhiều hình thức sở hữu khác nhau : doanh nghiệp nhà nước , công ty cổ phần , công ty trách nhiêm hữu hạn Và một đòi hỏi có tính tất yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải thu được lợi nhuận tức là đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi Nhìn từ góc độ doanh nghiệp cho thấy lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để đạt được thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại Thật vậy, quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp sau mỗi kỳ hạch toán có những khoản thu bằng tiền gọi chung là thu nhập của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh . Với khoản thu nhập đó để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo thì doanh nghiệp phải bỏ ra những phần nhất định để bù đắp chi phí cho toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh đã thực hiện . Những chi phí đó là những chi phí về vật chất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm , chi phí để trả lương cho người lao động , chi phí để làm nghĩa vụ đối với nhà nước. Phần thu nhập còn lại sau khi bù đắp các khoản chi phí chính là lợi nhuận của doanh nghiệp 1.2Nội dung lợi nhụân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY