Lịch sử ra đời và sự phát triển của Gia Định Báo

Mục lục Phần I: Khái quát lịch sử ra đời và sự phát triển của Gia Định Báo. 1. Lịch sử ra đời của Gia Định Báo. 1.1 Nguyên nhân ra đời 1.2 Lịch sử ra đời Gia Định Báo. 1.3 Ngày phát hành số báo đầu tiên. 1.4 Gia Định Báo tồn tại trong bao lâu?. 2. Tiến trình phát triển của Gia Định Báo. Phần II: Cơ cấu tổ chức của Gia Định Báo. 1. Bộ máy quản lý của Gia Định Báo. 2. Chủ bút và cộng tác của Gia Định Báo. 2.1 Sơ lược tiểu sử một số cá nhân tiêu biểu của Gia Định Báo. Phần III: Nội dung, hình thức và đặc điểm ngôn ngữ của Gia Định Báo. 1.Nội dung của Gia Định Báo. 2. Hình thức trình bày của Gia Định Báo. 3. Đặc điểm ngôn ngữ của Gia Định Báo. Phần IV: Ý nghĩa của Gia Định Báo. 1. Đóng vai trò tiên phong trong tiến trình phát triển báo chí Việt Nam 2. Đóng góp một mảng mới vào nội dung của báo chí trong khu vực. 3. Đóng vai trò to lớn trong việc truyền bá chữ Quốc ngữ. 4. Gia Định Báo là cơ sở để nghiên cứu lịch sử Việt Nam Phần phụ lục: Thứ vụ - một chuyên mục giá trị của Gia Định Báo (nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hà) Giá trị của Gia Định Báo. Tin tức chiến sự trên Gia Định Báo (Nhà nghiên cứu Đào Ngọc Chương) Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY