Lịch sử báo chí - Xu hướng phát triển của báo chí

Theo từ điển tiếng Việt (Viện khoa học xã hội Việt Nam năm 1992 - trang 1135), “Xu hướng” có nghĩa là xu thế thiên về một chiều nào đó. Sự thiên về những hoạt động nào đó nhằm một mục tiêu có ý nghĩa đối với bản thân trong một thời gian lâu dài. Từ định nghĩa đó, ta có thể hiểu Xu hướng báo chí đó là xu thế thiên về một chiều hướng nào đó của báo chí, có mục tiêu, ý nghĩa và ảnh hưởng trong thời gian dài. Tác động đến hệ thống báo chí của thế giới. Báo chí từ ngày đầu ra đời đã liên tục có những thay đổi để tiến xa hơn. Từ tờ báo chỉ là những bản chép tay rồi đến những bản báo in đầu tiên và phát triển cho tới đa phương tiện như ngày nay, tất cả điều đó đều là kết quả của quá trình phát triển lâu dài với nhiều thách thức. Tùy theo điều kiện lịch sử và xu hướng của công chúng, hệ thống báo chí có những bước đi riêng của mình để đáp ứng lại những điều đó. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, báo chí cũng chịu phần nào ảnh hưởng. Việc nghiên cứu các xu hướng của báo chí thế giới sẽ góp phần hiểu rõ hơn đặc điểm, thực trạng của nền báo chí toàn cầu hiện nay. Qua đó có cách thức, giải pháp cho phù hợp với tình hình chung. MỤC LỤC KHÁI QUÁT CHUNG4 1.Toàn cầu hóa thông tin. 5 1.1 Điều kiện hình thành toàn cầu hóa thông tin. 5 1.2 Biểu hiện của toàn cầu hóa thông tin. 6 2.Quốc tế hóa báo chí7 2.1 Biểu hiện của quốc tế hóa trong lĩnh vực báo in. 7 2.2Biểu hiện của quốc tế hóa báo chí trong lĩnh vực phát thanh. 7 2.3Biểu hiện quốc tế hóa báo chí trong lĩnh vực truyền hình. 8 2.4Biểu hiện của quốc tế hóa báo chí trong lĩnh vực thông tấn. 8 2.5Biểu hiện của quốc tế hóa báo chí trong lĩnh vực báo mạng. 8 3.Thương mại hóa báo chí9 3.1 Điều kiện hình thành thương mại hóa báo chí9 3.2 Biểu hiện của thương mại hóa báo chí10 3.3 Ảnh hưởng của thương mại hóa với báo chí12 4.Tập trung và độc quyền hóa báo chí14 4.1 Khái niệm14 4.2 Quá trình hình thành. 15 4.3 Biểu hiện của tập trung hóa, độc quyền hóa. 17 5.Quá trình phân hóa và chuyên môn hóa. 19 6.Gia tăng mối quan hệ giữa báo chí và kỹ thuật20 7.Xu hướng đa phương tiện. 21 7.1 Khái quát chung. 21 7.2 Nguyên nhân báo chí phát triển theo hướng đa phương tiện.23 7.3 Biểu hiện của báo chí phát triển theo hướng đa phương tiện. 24 7.4 Truyền thông đa phương tiện tại Việt Nam25 8.Báo chí công dân. 26 8.1 Sự ra đời của “báo chí công dân”. 26 8.2 Sức mạnh của báo chí công dân. 27 8.3Những hạn chế của báo chí công dân. 28 9. Tiểu kết29 CHƯƠNG II – XU HƯỚNG CỤ THỂ VỚI TỪNG LOẠI HÌNH31 1.Đối với báo in. 31 1.1 Sự thay đổi trong cách trình bày.31 1.2 Những thay đổi trong các tin, bài37 1.3 Xu hướng báo giá rẻ, báo miễn phí, báo đọc nhanh. 40 2.Báo điện tử. 47 2.1 Ưu điểm và hạn chế của báo mạng. 48 2.2 Xu thế của báo mạng. 54 3.Báo phát thanh. 57 3.1 Phát thanh trong bối cảnh mới57 3.2 Xu hướng của phát thanh hiện đại58 4.Báo truyền hình. 63 4.1 Thách thức và giải pháp cho truyền hình. 64 4.2 Xu hướng phát triển của truyền hình. 68 CHƯƠNG III – XU HƯỚNG BÁO CHÍ VIỆT NAM80 1.Ảnh hưởng của các xu hướng báo chí thế giới tới báo chí Việt Nam80 2. Một vài xu hướng nổi bật của báo chí Việt Nam80 2.1Xu hướng thương mại hóa báo chí biểu hiện rõ rệt80 2.2Xu hướng hình thành tập đoàn báo chí81 2.3Xã hội hóa báo chí ở Việt Nam85 CHƯƠNG IV – KẾT LUẬN89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY