Lập dự án đầu tư mở tuyến buýt trần khánh dư - Mê linh

MỤC LỤC . i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỀU HÌNH VẼ iv LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I:CƠ SỞ CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ . 3 1.1 Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư 3 1.1.1 Khái niệm và phân loại đầu tư . 3 1.1.2 Khái niệm và yêu cầu của dự án đầu tư 6 1.1.3 Chu trình của dự án đầu tư . 10 1.1.4 Đánh giá dự án đầu tư . 11 1.1.5 Dự án đầu tư trong GTVT . 12 1.1.6 Các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư . 13 1.2 Lý luận chung về dự án đầu tư VTHKCC bằng xe buýt 14 1.2.1 Đặc điểm của VTHKCC bằng xe buýt . 14 1.2.2 Những vấn đề cơ bản khi lập dự án đầu tư mở tuyến VTHKCC bằng xe buýt . 19 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG VTHKCC BẰNG XE BUÝT Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐI LẠI TRÊN TUYẾN TRẦN KHÁNH DƯ - MÊ LINH 29 2.1 Tổng quan về thành phố Hà Nội . 28 2.1.1 Hiện trạng kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội . 28 2.1.2 Hiện trạng hệ thống GTVT thành phố Hà Nội . 30 2.1.3 Hiện trạng nhu cầu đi lại của thành phố Hà Nội . 34 2.2 Hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt của Thành phố Hà Nội 36 2.2.1 Hiện trạng hoạt động của mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội 36 2.2.2 Hiện trạng đoàn phương tiện VTHKCC . 37 2.2.3 Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ VTHKCC 37 2.2.4 Hệ thống giá vé . 38 2.2.5 Nhận xét tình hình hoạt động của VTHKCC ở Hà Nội . 38 2.3 Xác định nhu cầu đi lại trên tuyến buýt Trần Khánh Dư – Mê Linh . 39 2.3.1 Về hiện trạng khu vực nghiên cứu . 39 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút của tuyến . 41 2.3.3 Về nhu cầu đi lại bằng xe buýt trong khu vực nghiên cứu . 43 2.4 Nhận xét 48 CHƯƠNG III: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ TUYẾN TRẦN KHÁNH DƯ - MÊ LINH . 50 3.1 Cơ sở pháp lý của việc mở tuyến . 49 3.1.1 Cơ sở pháp lý 49 3.2 Giới thiệu về Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Chủ đầu tư của dự án) . 49 3.2.1 Lịch sử hình thành tổng công ty Vận tải Hà Nội 49 3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Vận tải Hà Nội . 49 3.2.3 Mô hình bộ máy tổ chức của Tổng công ty Vận tải Hà Nội . 51 3.3 Phương án mở tuyến VTHKCC Trần Khánh Dư – Mê Linh . 53 3.3.1 Lộ trình của tuyến . 53 3.3.2 Lựa chọn phương tiện . 56 3.3.3 Hệ thống các chỉ tiêu khai thác trên tuyến 58 3.4 Tổng mức vốn đầu tư của dự án . 62 3.5 Phân tích hiệu quả của dự án 63 3.5.1 Phân tích chi phí, doanh thu của dự án . 63 3.5.2 Đánh giá hiệu quả của dự án . 72 1. Hiệu quả kinh tế_ xã hội 72 2. Hiệu quả tài chính 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79 PHỤ LỤC . .80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY