Lập dự án đầu tư mở tuyến buýt: Nhổn - Bến xe Lương Yên

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU . 3 Chương3: Lập dự án đầu tư mở tuyến buýt “Nhổn-BX Lương Yên”. 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TUYẾN VTHKCC BẰNG XE BUÝT5 1.1 Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư5 1.1.1. Khái niệm về đầu tư, phân loại đầu tư. 5 1.1.2 Khái niệm về dự án đầu tư, phân loại dự án đầu tư. 7 1.1.3 Đặc điểm dự án đầu tư GTVT. 8 1.1.4 Nội dung và chu trình của dự án đầu tư. 9 1.1.5 Các hình thức quản lý dự án đầu tư. 10 1.2 Tổng quan về VTHKCC bằng xe buýt10 1.2.1 Khái niệm về VTHKCC10 1.2.2 Đặc điểm của VTHKCC bằng xe buýt11 1.2.3 Vai trò của VTHKCC11 1.3 Trình tự mở tuyến VTHKCC bằng xe buýt.17 1.3.1 Điều tra nhu cầu đi lại và khảo sát điều kiện cơ sở hạ tầng. 17 1.3.2. Mục tiêu mở tuyến và xác định đối tượng phục vụ chủ yếu của tuyến. 17 1.3.3.Các phương án lựa chọn tuyến. 18 1.3.4. Xác định lộ trình tuyến và cơ sở hạ tầng trên tuyến. 18 1.3.5 Lựa chọn xe và xây dựng phương án chạy xe. 22 1.3.6. Xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả. 26 2.2 Định hướng phát triển hệ thống VTHKCC ở HN đến 2010. 35 2.3 Hiện trạng và dự báo nhu cầu đi lại TP Hà Nội đến năm 2020. 36 2.3.1 Hiện trạng nhu cầu đi lại TP HN36 2.3.2 Dự báo nhu cầu đi lại của HN đến năm 2020. 36 2.4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng - kỹ thuật trên tuyến. 38 CHƯƠNG 3: LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ TUYẾN BUÝT: NHỔN-BẾN XE LƯƠNG YÊN . 45 3.1. Căn cứ đề xuất phương án. 45 3.1.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển giao thông vận tải đô thị45 a) Quan điểm:45 3.1.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển VTHKCC bằng xe buýt của thủ đô Hà Nội (2006 -2010)45 3.1.3.Các căn cứ pháp lý. 46 3.2. Lập dự án đầu tư mở tuyến buýt:Nhổn-Bến xe Lương Yên. 47 3.2.2.Lộ trình tuyến:48 3.2.3.Xác định điểm dừng đỗ trên tuyến:48 3.2.4. Lựa chọn phương tiện. 52 3.2.6.Lập thời gian biểu trên tuyến. 60 3.3. Tính toán chi phí và doanh thu của phương án. 62 3.3.1. Chi phí đầu tư vào phương án. 62 3.3.2. Chi phí vận hành phương án. 63 3.3.3. Doanh thu khi đưa tuyến Nhổn-BX Lương Yên vào họat động. 66 3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của phương án. 68 3.5. Kết luận và kiến nghị74 3.5.1. Kết Luận:74 3.5.2. Kiến nghị :76 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY