Lạm phát và ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế Việt Nam - Số liệu 2007 2008 2009 2010 2011

MỤC LỤC I. LỜI NÓI ĐẦU. 2 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 2 1. Mục tiêu chung. 2 2. Mục tiêu cụ thể. 2 III. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 2 1. Lạm phát là gì?. 2. Các chỉ số đo lường lạm phát. 2 3. Các loại lạm phát phân theo mức độ. 2 4. Các hiệu ứng của lạm phát. 2 5. Nguyên nhân lạm phát. 2 IV. THỰC TRẠNG LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM. 2 1. Thực trạng lạm phát ở Việt Nam. 2 2. Đánh giá thực trạng lạm phát ở Việt Nam. 2 V. CÁC KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM LẠM PHÁT. 2 1. Nhóm giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội 2 2. Nhóm giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh. 2 VI. KẾT LUẬN. 2 VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY