Lý luận về sự cạnh tranh và sự vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và các loại cạnh tranh. 1 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và các loại cạnh tranh. 2 1.1. Quan niệm về cạnh tranh và các loại cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường2 1.1.1. Quan niệm về cạnh tranh. 2 1.1.2. Các loại cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 11 1.2. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 12 Chương 2: Sự vận dụng lý luận của cạnh tranh vào Việt Nam và những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn lý luận cạnh tranh vào nước ta trong thời gian tới15 2.1. Thực trạng của sự vận dụng lý luận cạnh tranh vào nước ta. 15 2.1.1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của nước ta. 15 2.1.2. Những yếu tố chủ yếu làm hạn chế khả năng cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ25 2.2. Những giải pháp để vận dụng tốt hơn lý luận cạnh tranh vào nước ta27 2.2.1. Phát triển nguồn nhân lực.27 2.2.2. Duy trì sức cạnh tranh chống độc quyền.31 2.2.3. Khai thác lợi thế so sánh.33 2.2.4. Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh. 35 Kết luận. 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY