Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Đề tài Bảo hiểm y tế tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2003 - 2009

Đề tài Bảo hiểm y tế tự nguyện Việt Nam giai đoạn 2003 - 2009


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ 1.1 LÍ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾ 1.1.1 Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm y tế 1.1.2 Khái niệm, bản chất, vai trò, chức năng của bảo hiểm y tế 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Bản chất của BHYT 1.1.2.3 Vai trò cuả BHYT 1.1.2.4 Chức n ...


Đề tài Thực trạng triển khai chế độ trợ cấp ốm đau tại bảo hiểm xã hội giai đoạn 2005 - 2009

Đề tài Thực trạng triển khai chế độ trợ cấp ốm đau tại bảo hiểm xã hội giai đoạn 2005 - 2009


MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU 1.1. Tổng quan về BHXH 1.1.1. Khái niệm về BHXH 1.1.2 Vai trò của BHXH 1.1.3 Chức năng và tính chất của BHXH 1.1.4 Đặc trưng của BHXH 1.1.5. Các quan điểm cơ bản về BHXH 1.1.6. Nguyên tắc hoạt động của BHXH 1.2. Chế độ ...


Đề tài Quản lí nhà nước về bảo hiểm xã hội

Đề tài Quản lí nhà nước về bảo hiểm xã hội


Một trong những vấn đề khó khăn đối với các cơ quan BHXH hiện nay là xác định và quản lý đối tượng phải nộp BHXH bắt buộc.Các cơ quan quản lý Nhà nước chưa có số liệu thống kê chính xác số lượng đơn vị, doanh nghiệp (DN) có sử dụng lao động cũng như số lượng người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng đóng ...


Đề tài Thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam

Đề tài Thị trường bảo hiểm thương mại Việt Nam


Việc hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ luôn đặt ra cho các doanh nghiệp làm thế nào để đa dạng hoá sản phẩm tạo sự khác biệt về mặt tiện ích cho sản phẩm mình với các đối thủ cạnh tranh để thu hút được khách hàng. Doanh nghiệp kinhh doanh bảo hiểm cũng phải ngoại lệ, việc đa dạng hoá và nâng ...


Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp


LỜI MỞ ĐẦU Ngày 1.1.2009, tại Việt Nam một loại hình bảo hiểm mới đã bắt đầu có hiệu lực nhằm bảo vệ, hỗ trợ những đối tượng lao động thất nghiệp. Đó là bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN ). Sự ra đời của loại hình bảo hiểm này thực sự là một bước tiến lớn trong con đường phát triển của ngành bảo hiểm ...


Báo cáo Thực trạng ngành bảo hiểm Việt Nam năm 2010, dự báo đến 2014

Báo cáo Thực trạng ngành bảo hiểm Việt Nam năm 2010, dự báo đến 2014


Báo cáo này đầy đủ thông tin về ngành Bảo hiểm ở Việt Nam trong 5 năm qua và dự báo đến 2014. Trong đó có cả thông tin về 3 doanh nghiệp Bảo hiểm Việt Nam hàng đầu là: Bảo Minh, Bảo Việt, Pijico cùng các DN bảo hiểm hàng đầu thế giới 1. Executive Summary 2. Table: Overview Of Vietnam’s Insuranc ...


Đề tài Ngành bảo hiểm và các yếu tố vĩ mô tác động đến ngành bảo hiểm

Đề tài Ngành bảo hiểm và các yếu tố vĩ mô tác động đến ngành bảo hiểm


LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm có nguồn gốc từ rất lâu đài trong lịch sử nhân loại mà cho tới ngày nay người ta vẫn rất khó xác định được thời điểm xuất hiện. Ngay từ thời kỳ cổ đại, việc hình thành các quỹ dự trữ lương thực để phòng ngừa khả năng mất mùa hay giặt ngoại xâm đã được xem như là hình thức s ...


Đề tài Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro (bảo hiểm kinh doanh) ở Việt Nam, kiến nghị giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro ở Việt Nam hiện nay

Đề tài Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro (bảo hiểm kinh doanh) ở Việt Nam, kiến nghị giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC I. Cở sở lý luận 4 1.1. Những vấn đề chung về bảo hiểm 4 1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của bảo hiểm kinh doanh 5 1.2.1. Khái niệm bảo hiểm kinh doanh 5 1.2.2. Đặc điểm của bảo hiểm kinh doanh 6 1.2.3. Vai trò của bảo hiểm kinh doanh 7 1.3. Nguyên tác hoạt động của bảo hiểm kinh ...


Đề tài Hoạt động khai thác bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại công ty Bảo Minh Thăng Long

Đề tài Hoạt động khai thác bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại công ty Bảo Minh Thăng Long


MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT & HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC BẢO HIỂM 6 1.1. LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 6 1.1.1. Sự cần thiết của Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt 6 1.1.2. Nội dung cơ bản của Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt 8 ...


Thị trờng bảo hiểm ở Việt Nam

Thị trờng bảo hiểm ở Việt Nam


Lời mở đầu Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm I. Khát quát chung về bảo hiểm 1. Nguồn gốc của bảo hiểm 2. Định nghĩa 3. Bản chất của bảo hiểm 4. Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm 5. Các loại hình bảo hiểm II. Sự cần thiết của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 1. Sự ...


Đề tài Môi giới bảo hiểm và hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

Đề tài Môi giới bảo hiểm và hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU Vài năm trở lại đây, lực lượng trung gian bảo hiểm ở nước ta đã bắt đầu chuyển mình, thể hiện được vai trò quan trọng của họ trong chiến lược phân phối của các công ty bảo hiểm. Bằng chứng là ngoài hai công ty môi giới được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động, có rất nhiều văn phòng đại diện ...


Đề tài Thị trường Bảo hiểm nông nghiệp và một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam

Đề tài Thị trường Bảo hiểm nông nghiệp và một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam


Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục hình và bảng biểu Lời mở đầu Chương I: Khái quát về thị trường bảo hiểm nông nghiệp . 3 I. Vài nét về thị trường . 3 Khái niệm. . 3 Yếu tố cấu thành thị trường . 4 Đặc điểm . 4 II. Quy luật điều tiết thị trường: . 5 Quy luật giá trị: 5 Quy luật cung c ...


Đề tài Bảo hiểm vật chất xe ô tô - Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ này tại phòng bảo hiểm đống đa, công ty bảo hiểm Hà Nội

Đề tài Bảo hiểm vật chất xe ô tô - Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nghiệp vụ này tại phòng bảo hiểm đống đa, công ty bảo hiểm Hà Nội


MỤC LỤC Lời mở đầu Ngày nay vận tải bằng ô tô đang trở thành phương thức vận tải phổ biến và ngày càng phát triển. Với việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào trong sản xuất, nhiều loại ô tô đã ra đời đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống, số lượng ô tô do đó cũng tăng lên nhan ...


Đề tài Thực trạng bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển

Đề tài Thực trạng bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển


Mục Lục Lời nói đầu Đảm bảo khả năng tài chính cho việc chi trả viện phí và các khoản chi phí khác trong quá trình khám chữa bệnh là một việc rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong xã hội, trong trường hợp họ không may mắc phải rủi ro về sức khoẻ. Bảo hiểm y tế ra đời đã đảm nhiệm được cô ...


Đề tài Đánh giá xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm rủi ro của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

Đề tài Đánh giá xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm rủi ro của Việt Nam sau khi gia nhập WTO


PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM RỦI RO 1.1. Một số vấn đề chung về bảo hiểm 1.1.1. Bảo hiểm rủi ro và nguyên tắc hoạt động 1.1.1.1. Khái niệm 1.1.1.2. Đặc điểm của bảo hiểm rủi ro 1.1.1.3. Nguyên tắc hoạt động 1.1.2. Vai trò của bảo hiểm rủi ro 1.2. Thị trường bảo ...


Quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 1. Sự tất yếu khách quan hình thành bảo hiểm xã hội. Trong cuộc sống, con người muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần, hay nói một cách khác mỗi con người đều phải lao động để ...


Đề tài Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Đề tài Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp


Từ xa xưa, cây chè đã trở nên rất đỗi thân quen với người dân Việt Nam. Chè đã có mặt ngay trong những gánh hàng nước giản dị chốn thôn quê, trong câu ca dao chan chứa tình yêu thương của bà, của mẹ cho đến các áng văn thơ trác tuyệt của các văn nhân thi sĩ hay những lúc luận bàn chính sự. Ở đâu ngư ...


Khái quát chung về bảo hểm xã hội ở Hà Tây

Khái quát chung về bảo hểm xã hội ở Hà Tây


LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta đang sống trong thời đại mà cuộc sống cách mạng khoa học kĩ thuật vĩ đại chưa từng có trong lịch sử đang được phát triển với những tốc độ mong muốn sự tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực khoa học. Số lượng tri thức tăng lên, kĩ thuật ngày càng trở lên tinh vi và phức tạp. Kết quả ...


Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm


Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập để hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của luật kinh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam

Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ.- 1.1 Khái niệm, tính chất và sự cần thiết của bảo hiểm y tế; 1.2 Vai trò của bảo hiểm y tế; 1.3 Các loại hình bảo hiểm y tế; 1.4 Bảo hiểm y tế một số nước trên thế giới; Nhận xét và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.- CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH T ...