Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Đề tài Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại BIC

Đề tài Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt tại BIC


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 2 I. SỰ CẦN THIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 2 1. Vài nét về lịch sử ra đời và phát triển của nghiệp vụ Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt 2 1.1. Trên thế giới 2 1.2 ...


Đề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam

Đề tài Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam


Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam(87 trang) LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp dầu khí là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. Đây là ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước và có đóng góp không ...


Đề tài Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ - Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam

Đề tài Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ - Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam


I. Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ 1. Lịch sử ra đời của BHNT. 1.1. Trên thế giới: 1.2.Tại Việt Nam 3. Vai trò của BHNT 3.1. BHNT đối với nền kinh tế 3.2. BHNT trong lĩnh vực bảo hiểm 3.2.1. BHNT là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời sớm nhất 3.2.2 BHNT ngày càng lớn mạnh và trở thàn ...


Đề tài Báo động ô nhiễm môi trường đô thị ở Việt Nam

Đề tài Báo động ô nhiễm môi trường đô thị ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 1. Từ những dòng sông hấp hối 2. Môi trường không khí bị ô nhiễm 3. “Bí” bài toán “ rác”. 4. Ô nhiễm tiếng ồn Đô thị 5. Ô nhiễm sóng vô tuyến NGUYÊN NHÂN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 1. Nguyên nhân khách quan 2. Nguyên nhân chủ quan ...


Đề tài Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty CP bảo hiểm Petrlimex

Đề tài Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty CP bảo hiểm Petrlimex


MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I : Những vấn đề chung về Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 3 I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 3 1. Trên thế giới 3 2. Ở Việt Nam 4 II. Sự cần thiết, tác dụng và vai trò của Bảo ...


Đề tài Thực trạng về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển ở Việt Nam

Đề tài Thực trạng về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển ở Việt Nam


Đề tài: Thực trạng về bảo hiểm hàng hoá XNK bằng đường biển ở VN. LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN. 3 I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu bằng đường biển. 3 II. Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. 5 1. Khái n ...


Đề tài Chiến lược kinh doanh của tập đoàn café trung nguyên

Đề tài Chiến lược kinh doanh của tập đoàn café trung nguyên


Hiện nay, cà phê là một mặt hàng sản xuất kinh doanh quan trọng. Ngành cà phê Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí của mình trên thị trường cà phê thế giới. Hàng năm, ngành cà phê đã đưa về cho đất nước một khối lượng kim ngạch đáng kể và giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống cho hàng trăm n ...


Bảo hiểm y tế đối với công nhân viên tại Việt Nam

Bảo hiểm y tế đối với công nhân viên tại Việt Nam


Chăm lo đời sống và sức khỏe cho người lao động nói riêng và công nhân viên nói chung là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh cũng như nhà nước đặc biệt quan tâm và chú trọng. Bởi lực lượng lao động hay bộ phận công nhân viên đóng vai trò nòng cốt trong sự phát triển, tồn t ...


Thực trạng hoạt động của bảo việt nhân thọ trên thị trường tài chính Việt Nam

Thực trạng hoạt động của bảo việt nhân thọ trên thị trường tài chính Việt Nam


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 1. Sơ lược về công ty Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam . 5 2. Hoạt động của Bảo Việt trên thị trường tài chính . 7 2.1. Hoạt động huy động vốn 7 2.2. Chi trả tiền bảo hiểm . 8 2.3. Hoạt động đầu tư . 17 2.3.1. Tình hình hoạt động của Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2010 . 18 2 ...


Đề tài Thực trạng quản lý thu chi của bảo hiểm xã hội Viêt Nam qua các thời kỳ

Đề tài Thực trạng quản lý thu chi của bảo hiểm xã hội Viêt Nam qua các thời kỳ


Một vài nét về chính sách BHXH ở Việt Nam qua các giai đoạn 1. Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng Tám đến năm 1995 Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH ...


Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại huyện Cẩm Xuyên – Hà Tỉnh thực trạng và giải pháp

Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội tại huyện Cẩm Xuyên – Hà Tỉnh thực trạng và giải pháp


Kết cấu luận văn ngoài lời nói đầu và kết luận gồm phần Chương I : Lý luận chung về BHXH Chương II : Công tác chi trả các chế độ BHXH tại huyện Cẩm Xuyên –Hà Tỉnh. Chương III : Một số kiến nghị.


Nguồn gốc lạm dụng quỹ, thực trạng và giải pháp chung

Nguồn gốc lạm dụng quỹ, thực trạng và giải pháp chung


1.Lý luận luận chung 2.Thực trạng, nguyên nhân 3.Giải pháp và kiến nghị


Tình hình chi trả bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay

Tình hình chi trả bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay


Bảo hiểm thất nghiệp là một loại hình bảo hiểm xã hội mới được đưa khai triển ở nước ta.mặc dù quá trình hoạt động gặp phải nhiều vướng mắc ,hạn chế và những tiêu cực nhất định nhưng tuy nhiên không thể phủ nhận vai trò to lơn của nó trong hệ thống BHXH và kinh tế nước ta.từ những lý do đo đồi hỏi n ...


Bảo hiểm hưu trí ở Trung Quốc

Bảo hiểm hưu trí ở Trung Quốc


Lời mở đầu Trong hệ thống BHXH, chế độ hưu trí đóng một vai trò rất quan trọng. Đây là chế độ bảo hiểm dài hạn, bảo hiểm tuổi già cho người tham gia. Nó chiếm phần quan trọng nhất cả về qui mô thực hiện, nội dung chuyên môn và nhu cầu tham gia của người lao động trong xã hội. ở hầu hết các Quốc gia ...


Chế độ hưu trí và đời sống người về hưu ở Thanh Oai

Chế độ hưu trí và đời sống người về hưu ở Thanh Oai


LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHXH I. VAI TRÒ CỦA BHXH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 1. BHXH đối với người lao động. 2. BHXH đối với người sử dụng lao động. II. BẢN CHẤT CỦA BHXH. III. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ TRONG HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH. 1. Người l ...


Đề tài Quy chế pháp lý chung về hợp đồng bảo hiểm

Đề tài Quy chế pháp lý chung về hợp đồng bảo hiểm


Phần I. Khái quát chung về pháp luật kinh doanh bảo hiểm I, Hợp đồng kinh doanh bảo hiểm 1.Khái niệm Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ h ...


Tìm hiểu Oracle form và ứng dụng vào xây dựng chương trình quản lý thăng tiến của đại lý bảo hiểm

Tìm hiểu Oracle form và ứng dụng vào xây dựng chương trình quản lý thăng tiến của đại lý bảo hiểm


LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN I.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG 4 I.2. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 7 I.2.1. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU 7 I.2.2. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 7 CHƯƠNG II. NGHIÊN CỨU ORACLE 7 II.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE. 7 II.1.1. KHÁI NIỆM 7 II.1.2 ƯU ĐIỂM 7 II.1.3 ...


Bảo hiểm nhân thọ và hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ và hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Phần nội dung 5 Chương 1: Bảo hiểm nhân thọ và hoạt động chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ. 5 I . Thị trường bảo hiểm nhân thọ. 5 1. Khỏi quỏt về bảo hiểm nhõn thọ. 5 1.1. Khỏi niệm về bảo hiểm nhõn thọ. 5 1.2. Vai trũ của bảo hiểm nhõn thọ. 5 3. Thị ...


Đề tài Tình hình thực hiện Bảo Hiểm y tế cho người nghèo ở Việt Nam hiện nay

Đề tài Tình hình thực hiện Bảo Hiểm y tế cho người nghèo ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm y tế (BHYT) 2 1.1 Sự cần thiết và tỏc dụng của BHYT 2 1.1.1 Sự cần thiết của BHYT 2 1.1.2 Tác dụng của BHYT 2 1.2 Đối tượng và phạm vi BHYT 3 1.2.1 Đối tượng BHYT 3 1.2.2 Phạm vi BHYT 3 1.3 Hình thức và phương thức BHYT 4 1.3.1 Hình th ...


Đề tài Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Đề tài Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh


LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH 3 I. Khái quát về bảo hiểm xã hội 3 1. Sơ lược sự ra đời và lịch sử phát triển của bảo hiểm xã hội: 3 2.Bản chất của bảo hiểm xã hội 7 3.Vai trò của BHXH 10 II. Vài nét về khu vực kinh tế ngoài quốc doa ...