Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Một số vấn đề về phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolime

Một số vấn đề về phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolime


MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU VÀ ĐÔI NÉT XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM SANG MỸ 2 I. Khái niệm mục đích-các hình thức – vai trò của xuất khẩu 2 1. Khái niệm và mục đích 2 2. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu 2 3. Sự cần thiết của xuất khẩu nói chung và xuất khẩu hàng dệt may ...


Đề tài Thực trạng công tác giám định và giải quyết bồi thường trong bảo hiểm xây dựng tại bảo việt Hà Nội giai đoạn 2000 - 2005

Đề tài Thực trạng công tác giám định và giải quyết bồi thường trong bảo hiểm xây dựng tại bảo việt Hà Nội giai đoạn 2000 - 2005


LUẬN VĂN DÀI 59 TRANG MỤC LỤC PHẦN I: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÂY DỰNG (BHXD) VÀ GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG TRONG BẢO HIỂM XÂY DỰNG 2 I.Tầm quan trọng của bảo hiểm xây dựng 2 1.Rủi ro trong hoạt động xây dựng 2 2.Tác dụng của bảo hiểm xây dựng 4 II.Nội dung cơ bản của bảo hiểm xây dựng 6 1. Ng ...


Biện pháp nhằm thúc đẩy khai thác bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Nhân thọ Bảo Minh - CMG

Biện pháp nhằm thúc đẩy khai thác bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Nhân thọ Bảo Minh - CMG


LỜI MỞ ĐẦU Con người là vốn quý của xã hội, con người kiến tạo ra xã hội và là trọng tâm của mọi sự phát triển xã hội. Cũng chính vì vậy mà, vấn đề quốc gia nào cũng quan tâm là đảm bảo cho con người trước những rủi ro: ốm đau, bệnh tật, tuổi già, mất việc làm đe doạ tính mạng, tình trạng sức kh ...


Đề tài Thực trạng triển khai hoạt động kinh doanh tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội

Đề tài Thực trạng triển khai hoạt động kinh doanh tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội


Lời mở đầu Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng đa dạng và phức tạp trong đó nhu cầu đảm bảo một cuộc sống ổn định và việc đảm bảo cho tương lai ngày càng được quan tâm. Thực hiện việc tích trữ trong tương lai có nhiều cách ...


Vài nét về công ty bảo hiểm

Vài nét về công ty bảo hiểm


Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương mại Thế giới ngày 11/1/2007,các quy định về mở cửa thị trường bảo hiểm quy định tại hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa kỳ đã được thực hiện gần như toàn diện, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại VIệt Nam đã đ ...


Đề tài Thị trường tái bảo hiểm lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

Đề tài Thị trường tái bảo hiểm lý luận và thực tiễn ở Việt Nam


Mục lục lời nói đầu 2 nội dung 2 I. Lý luận chung về tái Bảo Hiểm. 2 1. Sự cần thiết và tác dụng của tái bảo hiểm. 2 11 Sự cần thiết: 2 12 Tác dụng của TBH 3 2. Khái niệm TBH và Đồng bảo hiểm. 4 3. Lịch sử phát triển của TBH. 5 4. Các hình thức TBH 6 41 TBH tuỳ ý lựa chợn Facultative Reins ...


Bảo hiểm hàng hải hàng không

Bảo hiểm hàng hải hàng không


LỜI MỞ ĐẦU Trên thế giới, giao dịch thương mại nói chung vận chuyển hàng hoá nói riêng ra đời rất sớm và ngày càng phát triển mạnh mẽ theo sự phát triển của kinh tế thế giới, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm là khối l ...


Đề tài Tình hình triển khai chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Đề tài Tình hình triển khai chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp


Phần mở đầu Cùng với sự phát triển của kinh tế , khoa học và kỹ thuật thì các nhu cầu của con người được đáp ứng nhiều hơn đầy đủ hơn . cuộc sống của con người do đó cũng tốt hơn . tuy nhiên mặt trái của sự phát triển kinh tế , khoa học kỹ thuật lại làm cho cuộc sống của con người phải đối mặt vớ ...


Bảo hiểm xã hội nông dân

Bảo hiểm xã hội nông dân


LỜI NÓI ĐẦU : Ở Việt Nam, BHXH đã có mầm mống từ thời phong kiến thuộc Pháp. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã quan tâm đến đời sống công chức và ban hành các sắc lệnh quy định các chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn, hưu ...


Những ảnh hưởng của Bảo hiểm xã hội đến đời sống của người lao động

Những ảnh hưởng của Bảo hiểm xã hội đến đời sống của người lao động


Lời mở đầu Trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động đều có đóng góp nhất định và luôn tự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Bảo hiểm là ngành dịch vụ, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bảo hiểm không chỉ thực hiện huy động vốn cho nền kin ...


Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội

Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội


Lời nói đầu Trong cuộc sống cũng như trong sản xuất kinh doanh, con người dù đa rất chú ý đề phòng, ngăn ngừa tai nạn nhưng rủi ro vẫn xảy ra, tồn tại và chi phối đến cuộc sống của mỗi người, mỗi doanh nghiệp và toàn xa hội. Chính sự tồn tại của các loại rủi ro là nguồn gốc phát sinh hoạt động dự t ...


Đề tài Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam

Đề tài Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam


Lời mở đầu Ngành bảo hiểm là một ngành dịch vụ, do đó SPBH cũng có các đặc điểm chung của các sản phẩm dịch vụ như tính vô hình, tính không thể tách rời và không thể cất trữ được, tính không đồng nhất và không được bảo hộ bản quyền.Ngoài ra SPBH còn có đặc điểm riêng là "sản phẩm không mong đợi" sả ...


Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội Việt Nam

Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội Việt Nam


A. lời nói đầu Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, con người luôn phải đối phó với những hiểm hoạ khôn lường của thiên nhiên và những tổng thất xảy ra bất ngờ trong quá trình vận hành, điều khiển phương tiện máy móc, kĩ thuật đo chính của người sáng, chế tạo. Phòng ngừa rủi ro t ...


Đề tài Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Đề tài Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu


Mở bài Trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta đa đạt được nhiều thành tựu to lớn và rất quan trọng về kinh tế xã hội. Chặng đường đổi mới tiếp theo đòi hỏi chúng ta phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực, nghiên cứu, tìm tòi, giải quyết những vấn đề mới mẻ, phức tạp của nên kinh tế thị trường và hội nh ...


Hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam


Lời nói đầu Khi các nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở của con người đa được đáp ứng thì nhu cầu được bảo vệ lại trở thành nhu cầu thiết yếu. Lịch sử phát triển của xa hội loài người đa ghi nhận nhiều bước ngoặt to lớn và sự ra đời của Bảo hiểm là một trong những sự ghi nhận đó. Bảo hiểm có nguồn gốc ...


Đề tài Bảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khai

Đề tài Bảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khai


Lời nói đầu Sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển manh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cùng với sự phát triển chung của ...


Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm


Lời mở đầu Hệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đường lối đổi mới được xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới được đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm ...


Bảo hiểm y tế tiến trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân ở Việt Nam

Bảo hiểm y tế tiến trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân ở Việt Nam


LỜI MỞ ĐẦU Tất cả mọi người trong chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống khoẻ mạnh, ấm no, hạnh phúc. Nhưng trong cuộc sống không ai có thể lường hết được mọi rủi ro có thể xẩy ra với bản thân hay gia đình như ốm đau, bệnh tật Các chi phí khám chữa bệnh này không thể xác định trước, vì vậy dù lớn ...


Phát triển bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thực trạng và triển vọng

Phát triển bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam thực trạng và triển vọng


Lời nói đầu Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiêm khá gần gũi đối với người dân ở các nước trên thế giới. Nó tồn tại và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của họ giống như hoạt động đầu tư tài chính, gửi tiết kiệm lây lã̃i, hay thuê vệ sĩ bảo vệ . Nói chung việc tham gia bảo hiểm nhân thọ ở các ...


Chế độ hưu trí đời sống người về hưu ở huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây

Chế độ hưu trí đời sống người về hưu ở huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà Tây


Lời nói đầu ***** Chúng ta đang sống trong thời đại mà cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vĩ đại chưa từng có trong lịch sử đang dược phát triển với những tốc độ mong muốn, sự tiến bộ trong tất cả các các lĩnh vực khoa học. Số lượng tri thức tăng lên, kỹ thuật ngày càng trở lên tinh vi và phức tạp. Kế ...