Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại phòng bảo hiểm Cầu Giấy, công ty bảo hiểm Hà Nội

Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại phòng bảo hiểm Cầu Giấy, công ty bảo hiểm Hà Nội


Mục Lục LỜI MỞ ĐẦU1 Chương 1. Khái quát chung về bảo hiểm vật chất xe cơ giới.3 I. Sự cần thiết khách quan phải có bảo hiểm vật chất xe cơ giới.3 1.Lịch sử hình thành bảo hiểm vật chất xe cơ giới.3 1.1. Vai trò của ngành giao thông vận tải trong nền kinh tế.3 1.2. Nguyên nhân và hậu quả của tai nạn ...


Đề tài Phân tích tình hình doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 – 2007

Đề tài Phân tích tình hình doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex giai đoạn 2003 – 2007


Mục lục Lời Mở Đầu1 Chương I: Lý thuyết cơ bản về phân tích doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm3 1.Khái quát chung về doanh nghiệp bảo hiểm3 1.1.Khái niệm và phân loại doanh nghiệp bảo hiểm3 1.2.Nội dung và đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm5 2.Doanh thu và chi phí ...


Đề tài Luận án Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở chi nhánh Bảo Việt Thanh Xuân của Bảo Việt Hà Nội

Đề tài Luận án Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở chi nhánh Bảo Việt Thanh Xuân của Bảo Việt Hà Nội


MỤC LỤC MỤC LỤC1 LỜI NÓI ĐẦU3 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ và THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ6 1.1 Khái quát chung về bảo hiểm phi nhân thọ. 6 1.1.1 Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ. 6 1.1.1.1 Khái niệm6 1.1.1.2 Đặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ.7 1.1.2.C ...


Giải pháp đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai - Ichi Việt Nam

Giải pháp đẩy mạnh công tác khai thác sản phẩm bảo hiểm tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai - Ichi Việt Nam


MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM 3 1.1.QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY DAI-ICHI VIỆT NAM 3 1.2.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY DAI-ICHI VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KHAI THÁC ...


Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội

Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội


Lời mở đầu Năm 2006 Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Sự kiện đó đã mở ra một thời kì mới cho nền kinh tế Việt Nam, nhiều cơ hội và thách thức hơn đối với tất cả các ngành kinh tế nói chung trong đó có cả ngành bảo hiểm. Hiện nay, nước ta đã chín ...


Đề tài Công tác tổ chức và quản lý tại Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên

Đề tài Công tác tổ chức và quản lý tại Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên


CHƯƠNG I- LÝ THUYẾT CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ1 I. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ:1 1/ Trên thế giới:1 2/ Ở Việt Nam:4 II. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ.7 1/ Khái niệm bảo hiểm nhân thọ.7 a- Giới thiệu bảo hiểm con người.7 b- Khái niệm bảo hiểm nhân ...


Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm trong công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà nội

Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm trong công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà nội


MỤC LỤC Trang Lời nói đầu . 1 Phần I. Cơ sở lý luận và những vấn đề sơ bản xây dựng hệ thống Đại Lý trong kinh doanh bảo hiểm 2 I./ Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm nhân thọ 2 1. Một số khái niệm cơ bản 2 1.1. Định nghĩa bảo hiểm nhân thọ 2 1.2. Người tham gia bảo hiểm 2 1.3. Người được bảo hi ...


Một số lý luận và thực tiễn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Một số lý luận và thực tiễn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ


Nguồn gốc phát sinh của hoạt động bảo hiểm chính là sự tồn tại của các rủi ro trong cuộc sống. Thực tế cuộc sống của con người luôn tồn tại rủi ro như một tất yếu khách quan như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn Mặc dù ngày nay, khi mà khoa học kỹ thuật đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng để chế ngự ...


Thực trạng về hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các hợp tác xã công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam trong những năm qua

Thực trạng về hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các hợp tác xã công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam trong những năm qua


PHẦN MỞ ĐẦU  1. Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách lớn của Đảng và Nhà nớc góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho ngời lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nớc, bảo vệ tổ quốc. Thực hiện tốt chính sách BHXH trên ngu ...


Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp đồng bảo hiểm

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp đồng bảo hiểm


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NƠI THỰC TẬP, VÀ GIỚI THIỆUVỀ ĐỀ TÀI3 I.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM ( PETROVIETNAM INSURANCE JOIN STOCK CORPORATION)3 1.Giới thiệu chung. 3 2.Hoạt động kinh doanh 2003- 2007. 5 3.Các mốc phát triển chính:7 4.Sơ đồ t ...


Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần bảo hiểm

Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại Công ty cổ phần bảo hiểm


LỜI MỞ ĐẦUHoạt động bảo hiểm đã có từ xa xưa và nó được xã hội đánh giá là có vai trò vô cùng to lớn trong việc ổn định cuộc sống của con người và góp phần tích cực vào việc đảm bảo tính liên tục, sự ổn định và hiệu quả của quá trình sản xuất, lưu thông cũng như tiêu dùng xã hội. Bảo hiểm đã hỗ trợ ...


Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội


MỤC LỤC Lời nói đầu. 1 1, Tính cấp thiết của đề án .1 2,Mục tiêu nghiên cứu :1 3,Đối tượng nghiên cứu:1 Chương I : những vấn đề cơ bản về tuyển dụng và đào tạo đại lý bảo hiểm3 nhân thọ .3 I. Khái quát chung về bảo hiểm nhân thọ :3 1. Đặc điểm3 2.Trách nhiệm và quyền lợi của đại lý :8 2.1. ...


Tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Yên Bái

Tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Yên Bái


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BHXH TỈNH YÊN BÁI. 1 1.Lịch sử hình thành BHXH Tỉnh Yên Bái. 1 2.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy. 1 2.1.Vị trí và chức năng. 1 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 2 2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH Tỉnh Yên Bái. 3 3.Tìn ...


Đề tài Công tác chi trả bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh giai đoạn 2000 - 2002 thực trạng và giải pháp

Đề tài Công tác chi trả bảo hiểm xã hội ở huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh giai đoạn 2000 - 2002 thực trạng và giải pháp


Chế độ h-u trí làmột chính sách lớn của xã hội, nó quyết định đời sống của ng-ời lao động trong những năm còn lại của cuộc đời sau khi đã về h-u. Vì vậy, các chế độ chính sách cần hoàn thiện song hành với sự phát triển chung của toàn xã hội. Hiện nay, tuổi thọ trung bình quân của ngừơi dân ở ...


Khiếu nại bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO

Khiếu nại bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO


Nội dung chính của đề tài gồm 3 phần: Chương I: Lý luận chung về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Chương II: Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới và công tác giải quyết khiếu nại nghiệp vụ này tại PJICO. Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác ...


Thực trạng công tác giám định – Bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PJICO

Thực trạng công tác giám định – Bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba tại PJICO


Lời nói đầu. Chương 1: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba và công tác giám định bồi thường nghiệp vụ. 1.1 Khái quát chung về bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba . 1.2 Công tác giám định – bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giớ ...


Công tác giám định bồi thường vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Nội và các giải pháp hoàn thiện

Công tác giám định bồi thường vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm AAA chi nhánh Hà Nội và các giải pháp hoàn thiện


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3 DANH MỤC SƠ ĐỒ. BẲNG BIỂU 4 CHƯƠNG I 5 LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 5 1.1. Lý thuyết về bảo hiểm vật chất xe cơ giới 5 1.1.1. Tai nạn giao thông đường bộ và sự cần t ...


Phân tích thống kê nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội thời kỳ 2000-2005

Phân tích thống kê nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm Hà Nội thời kỳ 2000-2005


LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta trong thời gian gần đây đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Chúng ta thấy được thành tựu trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống nhưng cũng thấy ra được rằng khi mọi thứ phát triển thì tiềm ẩn sau nó sẽ là những rủi ro và nhu cầu phải có một biện pháp để có thể góp phầ ...


Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex - Sài Gòn

Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex - Sài Gòn


Sự cần thiết của Bảo hiểm trong đời sống kinh tế xã hội. Sau đây nhận định của Henry Ford (nhân vật nổi tiếng thế giới) về vai trò và sự cần thiết của Bảo hiểm đối với đời sống kinh tế xã hội: “New York không phải là nơi khai sinh ra lồi người, nhưng sản sinh ra những nhà bảo hiểm Không có bảo hiểm ...


Ưu nhược điểm của các kênh phân phối bảo hiểm tại Việt Nam

Ưu nhược điểm của các kênh phân phối bảo hiểm tại Việt Nam


hiện nay, trên rất nhiều các diễn đàn cũng như các trang web về bảo hiểm chưa có một thống kê chính thức nào về các kênh phân phối bảo hiểm cũng như sựu phát triển, xu hướng trong thời gian sắp tới của các kênh này. Thông qua việc tổng hợp tài liệu từ các bài biết riêng lẻ về từng kênh phân phối, cá ...