Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Bán bảo hiểm qua ngân hàng - Xu thế tất yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ giai đoạn hội nhập Quốc Tế

Bán bảo hiểm qua ngân hàng - Xu thế tất yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ giai đoạn hội nhập Quốc Tế


Việt Nam trước xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đứng trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt buộc các công ty bảo hiểm trong nước phải có những thay đổi trong chiến lược Marketing, đặc biệt là chiến lược phân phối sản phẩm. Bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) chắc ...


Mở rộng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm ở Việt Nam

Mở rộng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm và tiết kiệm ở Việt Nam


Khả năng đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2006-2010, là tăng sự bình đẳng trong quá trình tăng trưởng và giảm tỉ lệ dân số sống dưới mức nghèo đói xuống 10-11% vào năm 2010 sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho thấy ...


Một số nhận định về ngành Bảo hiểm sau gần 1 năm Việt Nam gia nhập WTO

Một số nhận định về ngành Bảo hiểm sau gần 1 năm Việt Nam gia nhập WTO


Sau nhiều năm đàm phán và thực hiện những thủ tục cần thiết, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào tháng 11/2006. Đã có rất nhiều bài viết phân tích về những cam kết của Việt Nam và ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với tương lai của nền kinh tế nói ...


Đề tài Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người tại phòng bảo hiểm Hai Bà Trưng

Đề tài Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người tại phòng bảo hiểm Hai Bà Trưng


MỤC LỤC Nội dung Phần I: Một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm kết hợp con người I. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm kết hợp con người 1. Sự cần thiết của bảo hiểm con người 2. Cơ sở triển khai bảo hiểm kết hợp con người a. Vài nét về thị trường bảo hiểm con người ở Việt Am b. Cơ sở triển khai ...


Đề tài Mô hình pháp luật về Kinh doanh Bảo hiểm ở Việt nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường

Đề tài Mô hình pháp luật về Kinh doanh Bảo hiểm ở Việt nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường


MỤC LỤC CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM I. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường 1. Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động kinh doanh bảo hiểm ...


Bảo hiểm xã hội cho nông dân: Thực trạng và giải pháp

Bảo hiểm xã hội cho nông dân: Thực trạng và giải pháp


Đề tài: Bảo Hiểm Xã Hội cho nông dân: thực trạng và giải pháp (62 trang) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI I. Khái quát chung về BHXH 1. Sự ra đời và phát triển của BHXH 2. Bản chất và những nội dung của BHXH. II. BHXH tự nguyện cho nông dân. 1. Khái niệm chung về BHXH tự ...


Đề tài Thu bảo hiểm xã hội và một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động thu bảo hiểm xã hội thành phố Hải Dương

Đề tài Thu bảo hiểm xã hội và một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động thu bảo hiểm xã hội thành phố Hải Dương


Đề tài: Thu bảo hiểm xã hội và một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động thu BHXH thành phố Hải Dương (39 trang) MỤC LỤC CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ BHXH VÀ CÔNG TÁC THU BHXH I.TỔNG QUAN VỀ BHXH. 1.Sự ra đời và phát triển của BHXH. 1.1 Sự ra đời và phát triển của BHXH trên thế giới. 1.2 Qúa tr ...


Đề tài Một số vấn đề về đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Đề tài Một số vấn đề về đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)


Đề tài: Một số vấn đề về đảm bảo khả năng thanh toán của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) (73 trang) MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I : Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ I/- Vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ...


Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm mô tô, xe máy tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA và một số kiến nghị

Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm mô tô, xe máy tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA và một số kiến nghị


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU4 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM MÔ TÔ, XE MÁY6 1.1 Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới6 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm xe cơ giới6 1.1.2 Tai nạn giao thông đường bộ và tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới7 1.1.3 Phân loại bảo hiểm mô tô/xe máy. 9 1.2 Nội dung cơ bản của ...


Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM3 VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI.3 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm vật chất xe cơ giới.3 2. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới.6 2.1 Góp phần ổn định tài chính cho chủ phương tiện khi gặp rủi ro tai nạn giao thông6 2.2 G ...


Phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm tại công ty Bảo Việt Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Phát triển lực lượng đại lý bảo hiểm tại công ty Bảo Việt Hà Nội: Thực trạng và giải pháp


LỜI CAM ĐOAN Họ và tên sinh viên: Nguyễn Mạnh Quân. Lớp: Kinh tế lao động B - Khóa 46 - Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em xin cam đoan những số liệu sử dụng trong luận văn là hoàn toàn có thật, nội dung không hề có sự sao chép từ bất cứ tài liệu nào, nh ...


Đáng giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

Đáng giá thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương


LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH3 I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ BẢN CHẤT CỦA BHXH3 1. Khái niệm và bản chất của BHXH3 2. Vai trò của BHXH trong đời sống xã hội6 II. CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ BHXH8 1. Chính sách BHXH là một bộ phận cấu thành và là bộ phận quan trọng nhất trong ch ...


Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt tại Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam


MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XÂY DỰNG - LẮP ĐẶT3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp đặt .3 1.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng – lắp đặt và vai trò của ngành xây dựng tro ...


Luận văn 32 bảo hiểm

Luận văn 32 bảo hiểm


- Tỷ trọng hàng năm số chi bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội so với số thu bảo hiểm xã hội tăng nhanh, năm 1996 tỷ lệ này là 14,76%, đến năm 2001 đã là 30,5%. Đây là nội dung cần được xem xét đánh giá thường xuyên để có các biện pháp về chính sách đảm bảo cho cân đối quỹ bảo hiểm xã hội lâu dài ...


Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty CP bảo hiểm Petrolimex

Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty CP bảo hiểm Petrolimex


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM3 VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI.3 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm vật chất xe cơ giới.3 2. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới.6 2.1 Góp phần ổn định tài chính cho chủ phương tiện khi gặp rủi ro tai nạn giao thông6 2.2 G ...


Đánh giá khả năng khai thác bảo hiểm cháy nổ tại Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex - PJICO

Đánh giá khả năng khai thác bảo hiểm cháy nổ tại Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex - PJICO


Mục lục Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ. 1.1 Cháy và sự cần thiết của bảo hiểm cháy. . 3 1.2 Nội dung cơ bản của bảo hiểm cháy 6 1.2.1 Đối tượng bảo hiểm. . 6 1.2.2 Phạm vi bảo hiểm . 7 1.2.3 Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 10 1.2.4 Phí bảo hiểm 11 ...


Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá


MỤC LỤC Mở đầu: 1 CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 3 1.1. KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI: 3 1.1.1. Sự ra đời và phát triển của BHXH: 3 1.1.2. Khái niệm, bản chất và vai trò của BHXH: 5 1.1.2.1.Khái niệm BHXH: . 5 1.1.2.2.Bản chất BHXH: . .7 1.1.2.3.Vai tr ...


Thực trạng và giải pháp triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới trên thị trường Việt Nam

Thực trạng và giải pháp triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới trên thị trường Việt Nam


MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 1 1.1. Sự cần thiết khách quan và tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 1 1.1.1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 1 1.1.2. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 5 1.2. Nội dung cơ bản của bảo hiểm ...


1 số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội thai sản ở Việt Nam hiện nay

1 số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội thai sản ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BHXH VÀ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH. 3 I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH 3 1. Sự cần thiết khách quan và vai trò của BHXH 3 1.1. Sự cần thiết khách quan của BHXH 3 1.2. Vai trò của BHXH 5 2. Bản chất của BHXH 6 2.1. Khái niệm 6 2. ...


Thị trường bảo hiểm Việt Nam với việc gia nhập WTO

Thị trường bảo hiểm Việt Nam với việc gia nhập WTO


Điều đáng lo ngại nhất là các doanh nghiệp bảo hiểm tại nước ngoài không cần thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam cũng có thể vươn cánh tay của mình vào khai thác thị trường bảo hiểm Việt Nam theo cam kết WTO.