Luận Văn Kinh Tế - Thương Mại

Đề tài Biện pháp quản lý và chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 12, TP Hồ Chí Minh

Đề tài Biện pháp quản lý và chống thất thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 12, TP Hồ Chí Minh


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN. - 1.1 Sơ lược về quá trình hình thành ngành BHXH; 1.2 Một số khái niệm; 1.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tổng thu BHXH; 1.4 Sơ lược về các chính sách chủ yếu của BHXH VN; 1.5 Phân biệt BHXH với BH thương mại. - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BHXH ...


Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội

Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội


Mục lục Nội dung chính lời Mở đầu Phần I. Lý luận chung về bảo hiểm nhân thọ. I. Lịch sử ra đời và tác dụng của bảo hiểm nhân thọ. 1. Lịch sử ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ. a. Trên thế giới. b. Tại Việt Nam. 2. Tác dụng của bảo hiểm nhân thọ. a. Đối với người tham gia ...


Bảo hiểm doanh nghiệp

Bảo hiểm doanh nghiệp


Lời nói đầu Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, loài người buộc phải chấp nhận sống chung với nhiều loại rủi ro. Trong điều kiện đó, các loại hình bảo hiểm đã ra đời, phát triển, thâm nhập vào các ngõ ngách trong đời sống thường nhật của người dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Nhằm phục ...


Đề tài Công tác khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam - PVI

Đề tài Công tác khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam - PVI


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 84 DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 84 Chương 1: TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT - NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN .3 1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển 3 1.1 Vai trò của vận chuyển bằng đườn ...


Thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam


Thời gian gần đây ,Bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một chủ đề được nhắc đến và đã được đem ra bàn luận nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng , khen – chê đều có cả . Mặc dù Bảo hiểm nhân thọ mới được triển khai ở Việt Nam nhưng đã có sức hấp dẫn vì vậy loại hình Bảo hiểm non trẻ này từ khi x ...


Đề tài Tình hình triển khai nghiệp vụ tái bảo hiểm kỹ thuật tại công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam - Vinare

Đề tài Tình hình triển khai nghiệp vụ tái bảo hiểm kỹ thuật tại công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam - Vinare


Mục Lục Trang Lời mở đầu 1 Chương I: Khái quát chung về tái bảo hiểm 3 I. Khái quát chung về tái bảo hiểm 3 1. Tái bảo hiểm và sự phát triển của tái bảo hiểm 3 1.1 Tái bảo hiểm là gì 3 1.1.1 Sự cần thiết của tái bảo hiểm 3 1.1.2 Phân biệt tái bảo hiểm với đồng bảo hiểm 5 1.2 Lịch sử phát t ...


bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Thanh Hoá, thực trạng và giải pháp

bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Thanh Hoá, thực trạng và giải pháp


Từ nhiều năm qua, BHYT tỉnh Hải Dương (trước đây) nay là BHXH tỉnh Hải Dương đang tích cực tham gia vào quá trình đảm bảo sức khoẻ cho người dân, mà một trong những vấn đề mấu chốt là quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo. CSSK cho người nghèo thông qua chính sách BHYT là một chủ ...


Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây

Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tài chính bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây


Qua nghiên cứu thực tế triển khai tại Việt nam mà trực tiếp tại công ty bảo hiểm nhân thọ Hà tây, tôi thấy bảo hiểm nhân thọ không chỉ có tại một quốc gia mà đang được phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới. ở nước ta tuy bảo hiểm nhân thọ mới được triển khai nhưng đã thu hút được rất nhiều sự ch ...


Đề tài Phân tích làm sáng tỏ vai trò của bảo hiểm xã hội trong đời sống kinh tế xã hội,những thành tựu và hạn chế trong việc thực thi vai trò của bảo hiểm xã hội

Đề tài Phân tích làm sáng tỏ vai trò của bảo hiểm xã hội trong đời sống kinh tế xã hội,những thành tựu và hạn chế trong việc thực thi vai trò của bảo hiểm xã hội


Phân tích làm sáng tỏ vai trò của BHXH trong đời sống kinh tế xã hội,những thành tựu và hạn chế trong việc thực thi vai trò của BHXH và giải pháp để nâng cao vai trò của BHXH ở Việt Nam hiện nay.


Đề tài Thực trạng việc thực hiện bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đề tài Thực trạng việc thực hiện bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Nhà nước ta cần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về BHXH. Đặc biệt sớm ban hành Luật BHXH, đồng thời khẩn trương có các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện. Có như vậy hiệu lực pháp lý về chính sách BHXH mới nghiêm hơn. Từ đó việc xác định nghĩa vụ chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và ng ...


Đề tài Công tác thu bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, thực trạng và Giải Pháp

Đề tài Công tác thu bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội quận Ba Đình, thực trạng và Giải Pháp


Trong bối cảnh đất nước đang tiến hành công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá như hiện nay thì vấn đề người lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động ngày càng trở lên quan trọng bởi nó không chỉ có ý nghía về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị - xã hội sâu sắc. Hơn th ...


Bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT 3 I. Khái niệm, đối tượng và quy tắc của bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt . 3 1. Khái niệm và đặc điểm của bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt 3 1.1. Khái niệm về bảo hiểm hoả hoạn và các ...


Thiết kế sản phẩm bảo hiểm mới

Thiết kế sản phẩm bảo hiểm mới


THIẾT KẾ MỘT SẢN PHẨM BẢO HIỂM MỚI I. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG 1. Đánh giá theo yếu tố khách quan: Tình hình kinh tế ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2010 khoảng 6,3% so với năm 2009, chỉ số GDP năm 2010 nước ta tăng 9 – 10 %, khu vực thành thị thu nhập ...


Sản phẩm phụ mẫu ngắn hạn

Sản phẩm phụ mẫu ngắn hạn


I. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG 1. Đánh giá theo yếu tố khách quan: Thiết kế bảng hỏi thăm dò thị trường (bảng hỏi thăm dò thị trường -phụ lục 1 2. Đánh giá theo yếu tố chủ quan Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, số con trung bình một phụ nữ sinh Việt Nam sinh ra vẫn tiếp tục ở dưới mức sinh thay ...


Vấn đề thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay

Vấn đề thu nộp quỹ bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC Lời mở đầu 1 I. Khái quát chung về BHXH và quỹ BHXH. . 3 1.1. Sự cần thiết khách quan của BHXH . 3 1.2. Quá trình phát triển của BHXH. 5 1.3. Bản chất của BHXH 16 1.4. Chức năng và tính chất của BHXH 16 1.5. Quỹ BHXH 16 II. Thực trạng công tac thu nộp quỹ BHXH Việt Nam trong t ...


Đề tài Giải quyết khiếu nại về chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp

Đề tài Giải quyết khiếu nại về chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp


MỤC LỤC A. Lời nói đầu: Trang 4 B. Phần nội dung: I. Mô tả tình huống . Trang 6 II. Xác định mục tiêu xử lý tình huống Trang 7 III. Phân tích nguyên nhân và hậu quả tình huống 1. Nguyên nhân . Trang 8 2. Hậu quả . Trang10 IV. Phương án giải quyết Trang 11 V. Lập kế hoạch tổ chức thực hiệ ...


Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010

Thực trạng công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2007 - 2010


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu 2 4. Nội dung nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 PHẦN NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ BHXH, THU BHXH 3 1.1. Khái niệm về BHXH, thu BHXH bắt buộc 3 1.1.1. ...


Đề tài Thực trạng công tác bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển tại công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện PTI giai đoạn 2007 - 2010

Đề tài Thực trạng công tác bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển tại công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện PTI giai đoạn 2007 - 2010


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 8 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VÀ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 11 1.1. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển chở bằng đường biển. 11 1.1.1. Vai trò của bảo hiểm h ...


Hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex thực trạng và giải pháp

Hoạt động triển khai nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ở công ty bảo hiểm Petrolimex thực trạng và giải pháp


Mục lục Tên Trang Lời mở đầu . 1 Phần 1. Những vấn đề chung về tình hình kinh doanh bảo hiểm của công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex 3 1. Khái quát đặc điểm, tình hình chung về công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex 1.1. Đặc điểm, tình hình chung . 4 1.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành . 4 1.1.2 ...


Đề tài Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long

Đề tài Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long


Lý do chọn đề tài Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu được bảo vệ sẽ càng trở nên cần thiết hơn. Theo tháp nhu cầu của Maslow thì khi con người đã được đáp ứng những nhu cầu về ăn mặc ở thì họ sẽ cần thiết thấy phải được bảo vệ, họ không chỉ muốn bảo vệ cho bản thân, gia đình họ mà họ còn muốn b ...