Luận Văn Kiến Trúc - Xây Dựng

Đồ án Nền móng công trình - Thống kê số liệu địa chất

Đồ án Nền móng công trình - Thống kê số liệu địa chất


Từ kết quả tính toán bên trên ta có kích thước của đài : - Bđ = 1.6m - Lđ = 2.4m - hđ = 0.7m Chọn lớp bêtông lót dưới đáy đài mác 100 dày 0.1m Suy ra h0 = 0.6m VI. KIỂM TRA KHI THIẾT KẾ MÓNG CỌC: VI.1 Kiểm tra sức chịu tải của cọc:


Thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl nhịp giản đơn tiết diện super t căng trước

Thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl nhịp giản đơn tiết diện super t căng trước


PA 1 : Cầu dầm super T căng trước 3x33 m PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x33 Mặt cắt ngang 7x2+1.5x2+2x0.3 . 9 dầm Khổ thông thuyền : 3.5x25 m MỤC LỤC (Năm 2011) PHẦN I : TỔNG QUAN Chương I : Đặc điểm vị trí thiết kế 10 Chương II : Các số liệu thiết kế 14 Chương III : Các ...


Thiết kế Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 645 xe/ ngày đêm tương lai

Thiết kế Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 645 xe/ ngày đêm tương lai


Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 645 xe/ngđ tương lai Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 10 : 45 : 15 : 30 Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1.5m; Lề không gia cố 0.0m Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD+CPTN, betong nhua+CPĐD Cống điển hình : Cống đôi 1.5 m MỤC L ...


Đồ án Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6

Đồ án Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6


PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6 PA 2 : Cầu liên tục đúc trên đà giáo di động MSS 3x45+60+3x45 Mặt cắt ngang 7+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng. Khổ thông thuyền : 7x50 m MỤC LỤC (tháng 06/2011) PHẦN 1:THIẾT KẾ SƠ BỘ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI THIẾT KẾ 10 1 ...


Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+45.5+70+45.5+40

Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+45.5+70+45.5+40


Theo 3.6.1.3.3-22TCN272-05, daûi baûn laø ngang vaø nhòp khoâng quaù 4600 thì thieát keá theo caùc baùnh xe truïc 145000N. ôû ñaây nhòp laø 4800mm > 4600mm neân ta thieát keá theo caùc baùnh xe truïc 145000N vaø taûi troïng laøn. Taûi troïng ngöôøi treân leà boä haønh truyeàn qua baûn maët caàu tho ...


Đồ án Thiết kế sông Tiên - Cầu dầm I căng sau 5x30.8 m

Đồ án Thiết kế sông Tiên - Cầu dầm I căng sau 5x30.8 m


PA 1 : Cầu dầm I căng sau 5x30.8 m PA 2 : Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 5x30.8 Mặt cắt ngang 7x2+2.25x2+2x0.3+2x0.45+0.5 . 5 dầm (2 cầu đặt sát nhau, cách nhau 5 cm) Khổ thông thuyền : 3.5x25 m MỤC LỤC PHẦN I : THIẾT KẾ CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ I. GIỚI THIỆU CHUNG 7 II. ĐÁNH GIÁ Đ ...


Đồ án Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+68.5+95+68.5+3x33

Đồ án Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+68.5+95+68.5+3x33


PA 1 : Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+68.5+95+68.5+3x33 PA 2 : Cầu vòm ống thép nhồi 5x33+90+5x33 Mặt cắt ngang 7.65x2+2x1.0+2x0.25 . Hộp đôi, vách xiên. Khổ thông thuyền : 12x75 m MỤC LỤC CHƯƠNG I: ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN I.1 Địa hình: 12 I.2 Địa chất: 12 I.3 Khí hậu: 14 I.4 Đặc trưng ...


Đề tài Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực supper - T căng trước

Đề tài Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực supper - T căng trước


Tính toán và bố trí cốt thép: 136 Đặc trưng hình học của các mặt cắt dầm 140 Tính toán các mất mác dự ứng suất: 144 Kiểm toán dầm: 149 Kiểm tra độ vồng, độ võng của dầm: 155 Tính duyệt theo lực cắt và xoắn: 158 TÍNH TOÁN DẦM NGANG: 162 CHƯƠNG VI 168 TÍNH TOÁN MỐ M1 168 Các điều kiện cơ bản 169 Vật l ...


Đồ án Cầu dầm super T căng trước 38 m

Đồ án Cầu dầm super T căng trước 38 m


CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ BẢN LIÊN TỤC NHIỆT 189 VII.1 CÁC THÔNG SỐ TÍNH TOÁN 189 VII.2 . TÍNH TOÁN NỘI LỰC TRONG BẢN LTN 190 VII.2.1 Do tĩnh tải 190 VII.2.2 . Lực dọc cầu do hãm phanh (cùng chiều chuyển động với xe) 203 VII.2.3 . Lực dọc cầu do thay đổi nhiệt độ 204 VII.2.4 . Hoạt tải đặt cục bộ t ...


Thiết kế sơ bộ Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 2190 xe/ngày đêm tương lai

Thiết kế sơ bộ Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 2190 xe/ngày đêm tương lai


Đường cấp 3 miền núi 60 km/h, lưu lượng 2190 xe/ngđ tương lai Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 35 : 30 : 25 : 20 Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1.5m; Lề không gia cố 0.0m Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa+CPĐD, betong nhua+Đá dăm gia cố xi măng+CPĐD Cống điển hình : Cốn ...


Đồ án Tốt nghiệp Tuyến đường thiết kế thuộc tỉnh Bắc Giang

Đồ án Tốt nghiệp Tuyến đường thiết kế thuộc tỉnh Bắc Giang


Chuyên mục: Kỹ thuật cầu đườngTrường: Đại học Xây dựng Hà NộiLoại: Đề tài tốt nghiệpFile: .docTrình độ: Đại họcSố trang: 105 Tuyến đường thiết kế đi qua hai điểm A- B thuộc tỉnh Bắc Giang. Đây là khu vực đồi núi tương đối cao. Do địa hình đồi núi nên có một số lượng lớn suối nhánh len lỏi từ các k ...


Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51

Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51


Do thi công đúc hẫng đã bố trí ống gel cho cáp dương nên đặc trưng hình học tính cho giai đoạn thi công hợp long đã trừ giảm yếu cho cả ống gel cáp dương và cáp âm. Ở đây ta chỉ tính đặc trưng hình học sau khi căng cáp chịu momen dương. Lúc này tiết diện có 2 phần diện tích cáp quy đổi trên và dưới.


Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+54+78+54+2x33 \

Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+54+78+54+2x33 \


Quá trình thi công cầu đúc hẫng mang tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ các bước thi công, tuy nhiên quá trình này còn chịu ảnh hưởng của thời tiết và điều kiện thi công tại công trường Thi công thân trụ: 30 ngày Thi công đốt K0 trên đỉnh trụ 30 ngày Thi công đúc hẫng cân bằng các đốt: k ...


Đường cấp 4 miền núi 60 km/h, lưu lượng 630 xe/ngày đêm tương lai

Đường cấp 4 miền núi 60 km/h, lưu lượng 630 xe/ngày đêm tương lai


Đường cấp 4 miền núi 60 km/h , lưu lượng 630 xe/ngđ tuong lai Thành phần xe : con : 2 trục : 3 trục : buýt = 15 : 36 : 30 : 19 Mặt cắt ngang phần xe chạy 6m; Lề gia cố 1m; Lề không gia cố 0.5m Kết cấu áo đường 2 pa : betong nhựa, betong nhua Cống điển hình : Cống đơn 1.75 m tháng 06/2011 MỤC L ...


Báo cáo Thực tập công nhân tại kho Gas, kho Nhựa Đường, phòng hoá nghiệm và kho xăng

Báo cáo Thực tập công nhân tại kho Gas, kho Nhựa Đường, phòng hoá nghiệm và kho xăng


Chuyển 0.5ml chất chuẩn nội (1,2-Dimetoxyetan) vào bình định mức 10ml, ghi lại khối lượng (chính xác đến 0.1 mg), làm đầy bình với 9.5 ml mẫu đã làm lạnh, đậy nắp và ghi lại khối lượng, làm đều mẫu. Niêm lọ với nắp tephlon. Nếu mẫu không được phân tích ngay, lưu ở 0 ÷ 5 oC. Sau đó nhập số liệu vào m ...


Đồ án Thiết kế đường nối pà dầu – Thạnh Mỹ

Đồ án Thiết kế đường nối pà dầu – Thạnh Mỹ


LỜI NÓI ĐẦU Qua 5 năm học tập và nghiên cứu tại Khoa Xây Dựng Cầu – Đường, Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, chúng em đã được các thầy, cô truyền đạt cho những kiến thức cả về lý thuyết và thực hành, để chúng em áp dụng những kiến thức đó vào thực tế và làm quen công việc độc lập của một người kỷ s ...


Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng và điện

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng và điện


Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và quản lí hệthống chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà ở và công trình công cộng. Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theotiêu chuẩn này còn phải tuântheo các tiêu chuẩn, quy phạm hiệnhành có liên quan. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết ...


Báo cáo Thực tập công nhân - Công ty cổ phần 565

Báo cáo Thực tập công nhân - Công ty cổ phần 565


BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN Đơn vị thực tập: CƠNG TY CỔ PHẦN 565 Địa chỉ: 29/3 đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Thời gian thực tập: từ ngày 12-01-2011 đến ngày 22-01-2011 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại học Giao Thông Vận Tả ...


Đồ án Tốt nghiệp ngành cầu hầm - Phương án dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, nhịp chính 150m

Đồ án Tốt nghiệp ngành cầu hầm - Phương án dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng, nhịp chính 150m


3.2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CẦU Mặt cắt ngang sông cho thấy độ sâu của lòng sông gần như đối xứng, có độ lệch chút ít. Điều kiện địa chất tại vị trí cầu nếu dùng móng cọc khoan nhồi có thể đặt cọc vào lớp cát kết. Điều đó cho phép có thể sử dụng nhịp liên tục để tránh quá nhiều trụ và xe chạy êm ...


Gói thầu số 3 thuộc công trình vành đai 3 thành phố Hà Nội

Gói thầu số 3 thuộc công trình vành đai 3 thành phố Hà Nội


Đây là bản báo cáo thực tập tốt nghiệp BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÓM 17 CÔNG TY THỰC TẬP : CIENCO4-CHI NHÁNH HÀ NỘI CÔNG TRÌNH THỰC TẬP : GÓI THẦU SỐ 3 THUỘC CÔNG TRÌNH VÀNH ĐAI 3 THÀNH PHỐ HÀ NỘI. PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY I. Giới thiệu về tổng công ty. 1. Trụ sở và địa chỉ. Tên chính thức ...