Luận Văn Kiến Trúc - Xây Dựng

Lập và phân tích dự án xây dựng công trình giao thông

Lập và phân tích dự án xây dựng công trình giao thông


Trong trường hợp có số lượng lớn các biến ñầu vào và nhiều kịch bản phát triển, tức là tập hợp các biến ñầu vào một ma trận nhiều chiều, thì phương pháp ñược khuyên dùng là phương pháp xây dựng cây quyết ñịnh. Ưu ñiểm của phương pháp này là rất trực quan. Nội dung của phương pháp này ñược mô t ...


Thiết cầu dầm super t – Sử dụng bản liên tục nhiệt để liên tục hóa bản mặt cầu

Thiết cầu dầm super t – Sử dụng bản liên tục nhiệt để liên tục hóa bản mặt cầu


ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP: THIEÁT CAÀU DAÀM SUPER T – SÖÛ DUÏNG BAÛN LIEÂN TUÏC NHIEÄT ÑEÅ LIEÂN TUÏC HOÙA BAÛN MAËT CAÀU. I .GIÔÙI THIEÄU CHUNG I.1. Nhieäm vuï cuûa luaän vaên Thieát keá kó thuaät vaø thi coâng caùc haïng muïc chính cuûa moät coâng trình caàu bao goàm: Soá lieäu ñòa chaát (cho ...


Tình hình hoạt động tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải

Tình hình hoạt động tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải


Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục đích: Đợt thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên có điều kiện thâm nhập vào thực tế và làm quen với những công việc kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn xây dựng cầu đường. Từ đó tạo điều kiện cho Sinh viên củng cố, cập nhật và bổ xung những kiến thức đã học thông qu ...


Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm I 22m căng sau

Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm I 22m căng sau


Để tính toán một cách chính xác ứng suất trong cốt thép, ta phải xác định moment quán tính chuyển đổi của tiết diện BMC và kh/cách từ TTH đến trọng tâm của cốt thép. Moment quán tính chuyển đổi của tiết diện BMC đối với TTH:


Thiết kế cầu dầm liên tục đúc hẫng cân bằng

Thiết kế cầu dầm liên tục đúc hẫng cân bằng


Bước vào thới kỳ đổi mới đất nước ta đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật. Giao thông vận tải là một ngành được quan tâm đầu tư xây dựng nhiều vì đây là huyết mạch của nền kinh tế đất nước, là nền tảng tạo điều kiện cho các ngành khác phát triển. Thực tế cho thấy hiện nay lĩ ...


Thiết kế cầu treo dây văng

Thiết kế cầu treo dây văng


Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước ta đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật . Giao thông vận tải là một nghành được quan tâm đầu tư nhiều vì đây là huyết mạch của nền kinh tế đất nước , là nền tảng tạo điều kiện cho các nghành khác phát triển . Thực tế cho thấy hiện nay lĩng v ...


Thiết kế thi công Tuyến đường A18-B18 là tuyến đường thuộc huyện Hương Thuỷ, Huế

Thiết kế thi công Tuyến đường A18-B18 là tuyến đường thuộc huyện Hương Thuỷ, Huế


CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Vị trí tuyến đường - chức năng của tuyến và nhiệm vụ thiết kế : 1.1.1. Ví trí tuyến: Tuyến đường A18-B18 là tuyến đường thuộc huyện Hương Thuỷ, với điểm đầu tuyến A18 thuộc Thị Trấn Phú Bài cách Quốc lộ 1A 500m về phía tây nối liền với điểm B18 ở đầu xã Thuỷ Phương c ...


Thiết kế cầu vòm ống thép nhồi bê tông

Thiết kế cầu vòm ống thép nhồi bê tông


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 1. TỔNG QUAN VỀ CẦU VÒM ỐNG THÉP NHỒI BÊTÔNG: Hiện nay, việc xây dựng cầu qua các sông rộng và sâu, có nhu cầu lưu thông đường thuỷ lớn và điều kiện địa chất phức tạp đang đòi hỏi phải sử dụng các loại nhịp khẩu độ lớn hàng trăm mét. Với khẩu độ nhịp lớn như vậy, một ...


Đề tài Nghiên cứu ứng dụng bêtông tự lèn trong xây dựng đường ô tô, sân bay

Đề tài Nghiên cứu ứng dụng bêtông tự lèn trong xây dựng đường ô tô, sân bay


NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÊTÔNG TỰ LÈN TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ, SÂN BAY A STUDY ABOUT APPLICATION OF SELF-COMPACTING CONCRETE FOR HIGHWAY & RUNWAY SVTH: LÊ HỒNG ANH-NGUYỄN TUẤN VIỆT 03X3A, Khoa XDCĐ, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN GVHD: GVC.ThS. NGUYỄN BIÊN CƯƠNG Khoa Xây dựng Cầu đườn ...


Nghiên cứu hệ số khuếch đại động (d.a.f) trong kết cấu cầu cong

Nghiên cứu hệ số khuếch đại động (d.a.f) trong kết cấu cầu cong


NGHIÊN CỨU HỆ SỐ KHUẾCH ĐẠI ĐỘNG (D.A.F) TRONG KẾT CẤU CẦU CONG INVESTIGATION OF DYNAMIC AMPLIFICATION FACTOR IN HORIZONTALLY CURVED BRIDGES SVTH Khoa XD Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa GVHD Khoa XD Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa TÓM TẮT . ABSTRACT This paper pre ...


Thiết kế kỹ thuật cầu extradosed

Thiết kế kỹ thuật cầu extradosed


Bộ môn cầu hầm đồ án tốt nghiệp Nguyễn Ngọc Thạch 5 Cầu Đường Bộ B-K 44 Mục lục Phần I : Thiết kế sơ bộ các Phương án cầu 8 Chương i : Phương án sơ bộ i 9 I – Tổng quan về công nghệ thi công cầu BTCTDƯL bằng phương pháp đúc hẫng cân băng. 9 II – Giới thiệu về phương án cầu 9 III –Tính toán kết cấu ...


Thiết kế môn học nền móng: Thiết kế thi công nền móng cầu

Thiết kế môn học nền móng: Thiết kế thi công nền móng cầu


(THUYẾT MINH + BẢN VẼ THIẾT KẾ .DWG, .BAK) A. HÌNH CHIẾU TRỤ CẦU 2 B. SỐ LIỆU THIẾT KẾ 2 PHẦN I: BÁO CÁO KHẢO SÁT 4 ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHẦN II: THIẾT KẾ KỸ THUẬT 8 ã LỰA CHỌN KÍCH THƯỚC CÔNG TRÌNH 1.Kích thước và cao độ của bệ cọc 8 2.Kích thước và cao độ của cọc 8 3.Tính toán thể tích tru ...


Thiết kế dầm chủ mặt cắt chữ T, cầu nhịp giản đơn trên đường ô tô bằng bê tông cốt thép thường thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường

Thiết kế dầm chủ mặt cắt chữ T, cầu nhịp giản đơn trên đường ô tô bằng bê tông cốt thép thường thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường


NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ A. Phần thuyết minh 1. Sơ bộ tính toán , chọn kích thước mặt cắ ngang dầm. 2. Tính và vẽ biểu đồ bao nội lực bằng phương pháp đường ảnh hưởng 3. Tính toán bố trí cốt thép dọc chị lực tại mặt cắt giữa dầm. 4. Xác định vị trí cắt cốt thép,vẽ biểu đồ bao vật liệu. 5. T ...


Thiết kế thi công hầm xuyên núi trên tỉnh lộ 722

Thiết kế thi công hầm xuyên núi trên tỉnh lộ 722


Lời cảm ơn 1 PHẦN I: 7 GIỚI THIỆU CHUNG 7 CHƯƠNG 1: TÊN CÔNG TRèNH, VỊ TRÍ XÂY DỰNG. 8 1.1. Tờn cụng trỡnh: Hầm giao thụng xuyờn nỳi. 8 1.2. Vị trớ. 8 1.3. Đặc điểm điều kiện kinh tế, xó hội. 8 1.4. Điều kiện giao thông hiện tại của khu vực xây dựng. 8 1.5. Đặc điểm địa hỡnh, địa mạo khu vực công tr ...


Thiết kế tuyến đường sắt nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua khu vực đèo Khe Net đi qua xã Hương Hóa đến thôn Kim Liên - Xã Kim Hóa - Huyện Hương Hóa - Quảng Bình

Thiết kế tuyến đường sắt nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua khu vực đèo Khe Net đi qua xã Hương Hóa đến thôn Kim Liên - Xã Kim Hóa - Huyện Hương Hóa - Quảng Bình


Thiết kế tuyến đường sắt nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua khu vực đèo Khe Net đi qua xã Hương Hóa đến thôn Kim Liên - xã Kim Hóa - huyện Hương Hóa - Quảng Bình PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG I – TÊN CÔNG TRÌNH, VỊ TRÍ XÂY DỰNG TÊN CÔNG TRÌNH Thiết kế tuyến đường sắt nằm trên tuyến đườn ...


Đề tài Thiết kế cầu dầm liên tục btct dưl thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng

Đề tài Thiết kế cầu dầm liên tục btct dưl thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng


MỤC LỤC CHƯƠNG 1:THIẾT KẾ LAN CAN, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 8 1.1. Số liệu thiết kế . 8 1.2. Thiết kế tường chắn xe va . 8 1.3. Thiết kế trụ lan can và tay vịn . 12 1.4. Kiểm toán tường chắn . 13 1.5.Thiết kế bu lông nối . 14 1.6. Sự truyền lực cắt vào bản hẫng mặt cầu 15 1.7.Thiết kế thoát nước m ...


Đề tài Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực – Nhịp giản đơn, dầm chữ i, căng trước, khối lượng 50%. tính toán kết cấu nhịp và 1 trụ theo 22tcn272-05

Đề tài Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực – Nhịp giản đơn, dầm chữ i, căng trước, khối lượng 50%. tính toán kết cấu nhịp và 1 trụ theo 22tcn272-05


Đề tài: Thiết kế Cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực – Nhịp giản đơn, dầm chữ I, căng trước, khối lượng 50%. Tính toán kết cấu nhịp và 1 trụ theo 22TCN272-05 1. Số liệu thiết kế : Chiều dài toàn dầm: L = 30.7m. Chiều dài nhịp tính toán : Ltt = 32m. Khoảng cách từ đầu dầm tới tim gối: a = 0.35m Hoạ ...


Thiết kế đường miền núi nối hai địa phương tại tỉnh Điện Biên

Thiết kế đường miền núi nối hai địa phương tại tỉnh Điện Biên


CHƯƠNG 1 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG 1.1. Vị trí tuyến đường: Tuyến đường thiết kế thuộc tỉnh Điện Biên. Điện Biên là một tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc, miền Bắc Việt Nam, giáp với các tỉnh Lai Châu và Sơn La của Việt Nam, Vân Nam của Trung Q ...


TÌnh hình trắc địa tại trường đại học giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

TÌnh hình trắc địa tại trường đại học giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh


MỤC LỤC I.MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ:1 II. . TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC THỰC TẬP:1 III. . NỘI DUNG THỰC TẬP:1 Làm quen vỚi máy kinh vỸ1 1.Nội dung. 1 2.Dụng cụ. 1 3.Phương pháp đặt máy. 1 4.Bắt mục tiêu. 2 5.Đọc số trên bàn độ ngang. 2 Đo GÓC BẰNG LƯỚI KHỐNG CHẾ3 1.Nội dung. 4 2.Dụng cụ4 3.Ph ...


Đồ án Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận bê tông cốt thép 1

Đồ án Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận bê tông cốt thép 1


Đây là đồ án bê tông cốt thép đã hoàn chỉnh. Các bạn tham khảo thêm. Mục lục 1. Nhiệm vụ đồ án 2. Số liệu tính toán của vật liệu 3. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận 4. Tính toán bản 5. Tính toán dầm phụ 6. Tính toán dầm chính I – nhiệm vụ đồ án : Thiết kế sàn sườn ( sàn ,dầm chính ,dầm p ...