Kĩ thuật mã hoá tiếng nói dự đoán tuyến tính phân tích nhờ tổng hợp

Đại học Kĩ thuật Công nghiệp [IMG]http://www.**************/images/smalledit.gif[/IMG] [IMG]http://www.**************/images/node-n.gif[/IMG] Sơ lược: 1. Giới thiệu về âm thanh, tiếng nói và đặc điểm 1.1 Đặc điểm vật lý của âm thanh 1.2 Đặc điểm âm học của âm thanh , tiếng nói 1.3 Phân loại đơn giản dạng sóng tiếng nói 2. Các đặc trưng của tín hiệu tiếng nói. 2.1. Dạng sóng tín hiệu tiếng nói. 2.2. Phân bố biên độ không đồng đều. 2.3. Tương quan giữa các phần tử rời rạc. 2.4. Tính tuần hoàn của tín hiệu tiếng nói. 2.5. Tính không hữu hiệu của tín hiệu tiếng nói. 2.6. Phổ trung bình của tín hiệu tiếng nói. 2.7. Phổ thức thời của tín hiệu tiếng nói. 3. Kênh thoại và các phương pháp mã hoá tiếng nói. 4. Thông tin bằng tiếng nói. 4.1. Mô hình quá trình tạo tiếng nói 4.2. Mô hình hóa bộ máy phát thanh của con người 4.3. Mô hình tổng quát của mã hoá tiếng nói theo phương pháp phân tích bằng tổng hợp. 4.4. Nguyên lý chung của bộ mã hoá CELP( Code Excited Linear Prediction) 5. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY