Không gian phân thớ và một vài tính chất

MỤC LỤC Trang phụ bìa 1 Lời cảm dn 2 Mục lục 3 Danh sách hình 4 Mở đầu 5 0,1 Tính cấp thiết, mục tiêu của đề tài 5 0,1,1 Tính cấp thiết 5 0,1,2 Mục tiêu của đề tài 5 0,2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5 0,3 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu 6 0,3,1 Các tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 6 0,3,2 Phạm vi và nội dung nghiên cứu 7 Chương 1 : Kiến thức chuẩn bị 8 o ã 1.1 Không gian tôpô và T2- không gian 8 1.2 Ánh xạ liên tục trên không gian tôpô 10 1.3 Lý thuyết phạm trù 12 1.4 Đa tạp khả vi 14 1.5 cw-phứe 18 Chương 2 : Không gian phân thớ và môt vài tính chất 20 2.1 Khái niệm không gian phân thớ (phân thớ) và một số ví dụ 20 2.2 Nhát cắt của phân thớ 23 2.3 Cấu xạ của phân thớ 24 2.4 Tích phân thớ và thớ tích 26 2.5 Sự hạn chế (thu hẹp) của phân thớ, phân thớ cảm sinh , , 29 2.6 Tính chất địa phương của phân thớ 35 2.7 Sự mở rộng của nhát cắt 38 Kết luận 39 Tài liêu tham khảo 40 MỞ ĐẦU 0.1 TÍNH CẤP THIẾT, MỤC TIÊU CỦA ĐE tài 0.1.1 Tính cấp thiết Phân thớ vectơ là công cụ quan trọng trong nghiên cứu hình họe-tôpô, Để bước vào nghiên cứu Hình học thì bắt buộc nhà nghiên cứu phải nắm vững những khái niệm và tính chất của không gian phân thớ và phân thớ vectơ, Khái niệm không gian phân thớ lần đầu tiên xuất hiện khoảng những năm 1922 - 1925 trong các công trình của E.Cartan về lí thuyết liên thông [2], Những định nghĩa và kết quả đầu tiên về phân thớ được H,Whitney, H.Hopf và E.Stiefel nghiên cứu trong các công trình của mình trong khoảng 1935 - 1940 [2], Kể từ đó lí thuyết không gian phân thớ trở thành một trong những đối tượng nghiên cứu quan trọng của tôpô đại số, và là một công cụ quan trọng trong nghiên cứu hình học vi phân, Để tập nghiên cứu và bổ sung các kiến thức ban đầu về chuyên ngành hình học tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: Không gian phân thớ và một vài tính chất. 0.1.2 Mục tiêu của để tài + Đề tài trình bày các khái niệm ban đầu về không gian phân thớ, nêu một số ví dụ về không gian phân thớ, + Trình bày cách chứng minh một số tính chất của không gian phân thớ, 0.2 TổNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN cứu Khái niệm không gian phân thớ lần đầu tiên xuất hiện khoảng những năm 1922 - 1925 trong các công trình của E.Cartan về lí thuyết liên thông [2], Những định nghĩa và kết quả đầu tiên về phân thớ được H,Whitney, H.Hopf và E.Stiefel nghiên cứu trong các công trình của mình trong khoảng 1935 - 1940 [2], Kể từ đó lí thuyết không gian phân thớ trở thành một trong những đối tượng nghiên cứu quan trọng của tôpô đại số, và là một công cụ quan trọng trong nghiên cứu hình học vi phân, Năm 1950, Steenrod đã hệ thống lại các nghiên cứu về phân thớ trong giai đoạn đó [4], Năm 1955, Milnor đưa ra cấu trúc chung của phân thớ cho một nhóm tôpô bất kì [4], Từ 1950-1955, Hirzebrueh đã làm sáng tỏ khái niệm lớp đặc trưng của phân thớ và sử dụng nó để chứng minh định lí Riemann-Roeh cho đại số đa tạp [4], Vấn đề đó đã được xuất bản trong cuốn Ergebnisse Monograph của ông ta, Những năm đầu thập kỷ 1960 Grothendieek, Atiyah và Hirzebrueh đã phát triển K -lý thuyết, một lý thuyết đối đồng điều tổng quát được xác định bởi các lớp ổn định của phân thớ vectơ, Định lí tuần hoàn Bott đã được chứng minh như một định lí trong K - lý thuyết và Adams đã giải quyết vấn đề trường vectơ trên quả cầu bằng cách sử dụng K -lý thuyết [4], 0.3 CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨƯ, PHẠM VI NGHIÊN CỨƯ, NỘI DUNG NGHIÊN CỨƯ 0.3.1 Các tiếp cân, phương pháp nghiên cứu + Sưu tầm tài liệu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài ở các thư viện, mua sách báo ở các nhà xuất bản, các tạp chí trên internet,,, + Nghiên cứu tài liệu, tìm cách trình bày các chứng minh khác các tính chất đã có hoặc chưa thấy chứng minh ở đâu, + Sử dụng các phương pháp nghiên cứu toán học, phương pháp nghiên cứu lý thuyết. 0.3.2 Pham vi và nôi dung nghiên cứu + Trình bày các khái niệm của không gian phân thớ (đề tài chỉ xét phân thớ tổng quát) và một số tính chất của không gian phân thớ, + Trình bày chứng minh khác các tính chất của không gian phân thớ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY