Khóa luận Xử lý ảnh và ứng dụng theo dõi đối tượng chuyển động

ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 2008 Sơ lược: Phần 1: Lý thuyết xử lý ảnh Chương 1: Lý thuyết xử lý ảnh Chương 2: Thu nhận hình ảnh Chương 3: Phân tích ảnh Phần 2: Phần thực nghiệm Chương 1: Ngôn ngữ lập trình Chương 2: Điều khiển cổng LPT trên Win2000/NT/XP Chương 3: Minh hoạ thuật toán và chương trình Cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Vinh Quang TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA LUẬN: Nội dung của khóa luận là ứng dụng lý thuyết của xử lý ảnh số qua thiết bị thu ảnh , ở đây là web camera để điều khiển một hệ cơ tự động theo dõi đối tượng chuyển động. Khóa luận được chia làm hai phần chính, phần lý thuyết và phần thực nghiệm : -Trong phần lý thuyết , ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản của xử lý ảnh số, bao gồm lý thuyết về Xử lý ảnh,Thu nhận hình ảnh và Phân tích ảnh. -Ở phần này, giới thiệu các khái niệm về xử lý ảnh và ứng dụng các thuật toán về xử lý ảnh như là công cụ toán học tích chập, các phưong pháp tiền xử lý : lọc nhiễu, phát hiện biên, phân ngưỡng ảnh . -Phần thực hành gồm 3 phần: Phần 1 tìm hiểu ngôn ngữ lập trình và thư viện AVICap của Microsoft. Phần 2 sẽ giới thiệu về cách giao tiếp và điều khiển công LPT trên VC++. Phần 3 là phần chính , bao gồm thuật toán và chương trình chính điều khiển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY