Khóa luận Xây dựng trang Web giới thiệu quản lý bán vé máy bay

Lời nói đầu ! Ngày nay công nghệ thông tin đã có những bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Máy tính điện tử không còn là phương tiện quý hiếm mà ngày càng trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở công sở mà ngay cả ở trong gia đình. Đứng trước vai trò thông tin trong hoạt động cạnh tranh gay gắt, các tổ chức doanh nghiệp đều tìm mọi cơ hội và biện pháp để hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa các hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay các công ty tin học hàng đầu trên thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các phương pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến hành thương mại trên Internet. Thông qua các sản phẩm và công nghệ của các công ty khổng lồ này, chúng ta dễ dàng nhận ra được tầm quan trọng và tính tất yếu của thương mại trên Internet vào thế kỷ tới. Việt Nam hiện nay có một vài doanh nghiệp đã tiến hành thương mại trên Internet, nhưng do sự khó khăn về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thanh toán điện tử qua ngân hàng chưa phổ biến nên họ chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu sản phẩm thông qua Web. Xây dựng trang Web “GIới THIệU quản lý BáN Vé MáY BAY” là một ý tưởng thiết thực phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Qua trang Web này, bạn có thể nắm bắt được những thông tin về các chuyến bay trong ngày cũng như giá vé của các chuyến bay đó dành cho từng hành khách. Bạn có thể trực tiếp quản lý bán vé trên trang Web. MỤC LỤC Lời nói đầu Mục lục Chương I : Tổng quan về đề tài 6 1. Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu. 6 2. Nội dung 6 Các đối tượng phục vụ chính của chương trình 6 2.1 Hành khách 6 2.2 Nhân viên bán vé 7 2.3 Người điều hành hệ thống 7 Chương II: Cơ sở lý thuyết 8 1. Giới thiệu mô hình client/server 8 1.1 Sự phát triển 8 1.2 Cấu trúc mô hình client/server 8 1.2.1 Tổng quan 8 1.2.2 Tổ chức 8 1.3 Các thành phần của mô hình client/server 9 1.3.1 Giao diện người dùng ( User Interface) 9 1.3.2 Logic trình bày ( Presentation Logic) 9 1.3.3 Logic ứng dụng ( Application Logic) 10 1.4 ưu nhược điểm của mô hình client/server 10 1.4.1 ưu điểm 10 1.4.2 Nhược điểm 10 2. Các công cụ cài đặt 11 2.1 Ngôn ngữ HTML 11 2.1.1 Khái niệm chung 11 2.1.2 Các thành phần của một tài liệu HTML 11 2.1.3 Thuộc tính liên kết của HTML 11 2.1.4 Các đặc trưng của ngôn ngữ HTML 12 2.2 Ngôn ngữ ASP 13 2.2.1 Giới thiệu về Active server Page(ASP) 13 2.2.2 Đặc điểm của ASP 15 2.2.3 Các thành phần và cú pháp ASP 15 2.2.4 Các đối tượng (object) trong ASP 16 2.3 SQL server 19 2.3.1 ý niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) 19 2.3.2 Microsoft SQL Server 19 2.4 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL 20 2.4.1 Những đặc trưng của ngôn ngữ SQL 20 2.4.2 Dạng lệnh của ngôn ngữ truy vấn dữ liệu 20 2.5 Kết nối ODBC ( open database connectivity ) 21 Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống 24 1. Phân tích hệ thống thông tin 24 1.1 Nghiên cứu hiện trạng 24 1.1.1 Giới thiệu công ty 24 1.1.2 Hiện trạng tổ chức 24 1.1.3 Đối tượng quan tâm 25 1.2 Yêu cầu chức năng 25 1.2.1 Chức năng quản lý hệ thống 25 1.2.2 Chức năng quản lý vé 26 2. Thiết kế hệ thống thông tin 26 2.1 Sơ đồ dòng dữ liệu 26 2.2 Các mẫu biểu liên quan 27 3. Từ điển dữ liệu 30 4. Mô hình thực thể kết hợp 32 4.1 Xây dựng các thực thể 32 4.2 Mô hình thực thể kết hợp 34 5. Xây dựng các cơ sở dữ liệu 35 5.1 Danh sách người sử dụng chương trình: Table NHANVIEN 35 5.2 Danh sách các loại máy bay vận chuyển: Table MAYBAY 35 5.3 Danh sách các chuyến bay: Table CHUYENBAY 35 5.4 Danh sách các quốc tịch: Table QUOCTICH 36 5.5 Danh sách các hành khách: Table KHACH 36 5.6 Danh sách nơi đi: Table GADI 36 5.7 Danh sách quốc tịch : Table QUOCTICH 36 5.8 Bảng giá vé: Table GIAVE 37 5.9 Chi tiết phiếu đặt chỗ: Table BOOKING 37 Chương IV: Xây dựng chương trình 38 1. Xây dựng chương trình 38 1.1 Tổ chức cơ sở dữ liệu trên server 38 1.2 Xây dựng chương trình 38 1.3 Thuật toán chương trình 39 1.3.1 Nhập thông tin 39 1.3.2 Sửa đổi thông tin 39 1.3.3 Tìm kiếm thông tin 40 2. Giao diện chương trình 40 2.1 Giao diện chính của chương trình 40 2.2 Dành cho hành khách 42 2.3 Dành cho người quản trị mạng 44 2.4 Dành cho nhân viên bán vé 49 Chương V: Kết luận 54 1. Kết quả đạt được 54 2. Hạn chế 54 3. Hướng phát triển 54 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY