Khóa luận Xây dựng thương hiệu cho Công ty cổ phần Du lịch An Giang

Phát triển du lịch là một trong những ngành kinh kế mũi nhọn của đất nước. Ngày nay, có rất nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực này. Khách hàng không chỉ quan tâm đến chất lượng của sản phẩm/ dịch vụ mà chủ yếu dựa vào thương hiệu. Bởi vậy, cạnh tranh của các công ty không chỉ về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay giá cả mà còn cạnh tranh về mặt thương hiệu. Nhận thấy được sự cần thiết của thương hiệu, tôi tiến hành xây dựng thương hiệu cho Công ty cổ phần du lịch An Giang. Mục tiêu chính của đề tài “Xây dựng thương hiệu cho Công ty cổ phần du lịch An Giang” là phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu để hiểu rõ môi trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, từ đó giúp Công ty Cổ phần du lịch An Giang nắm bắt, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, định hướng cho chiến lược kiến tạo kiến trúc thương hiệu; Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty; Từ đó xác lập chiến lược xây dựng và truyền thông thương hiệu cho Công ty. Trước khi tiến hành đề xuất mô hình chuẩn hóa kiến trúc thương hiệu, tôi tìm hiểu về Công ty để thấy được điểm mạnh, điểm yếu; Cơ sở lý luận về thương hiệu và các vấn đề về xây dựng thương hiệu; Thực trạng phát triển thương hiệu của Công ty thông qua phỏng vấn ban lãnh đạo; Phân tích môi trường vĩ mô tác động đến du lịch để thấy được cơ hội và thách thức; Đối thủ cạnh tranh; Phân tích khách hàng thông qua phỏng vấn để biết được độ nhận biết thương hiệu và nhu cầu của họ. Từ đó đề xuất mô hình chuẩn hóa kiến trúc thương hiệu cho Công ty như định vị, tầm nhìn, sứ mệnh thương hiệu và các chiến lược truyền thông thương hiệu. Với tầm nhìn thương hiệu là An Giang Tourimex trở thành thương hiệu đại diện cho du lịch Việt Nam, tôi chọn định vị là “Du lịch xanh kết hợp với tín ngưỡng” với các sản phẩm là du lịch sinh thái, du lịch homestay, du lịch thiền và du lịch tín ngưỡng trong đó tập trung vào du lịch thiền và du lịch tín ngưỡng. Để việc xây dựng thương hiệu của Công ty thành công và phát triển trong thời gian tới, tôi đã đưa ra một số kiến nghị cho Công ty cũng như các cơ quan ban ngành. Nội dung của đề tài được kết cấu gồm 6 chương như sau: Chương 1: TỔNG QUAN Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương 4: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG Chương 5: CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Mặc dầu đã có sự cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhưng đề tài vẫn không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận đóng góp ý kiến từ quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học An Giang, các cô, chú, anh, chị tại Công ty cổ phần du lịch An Giang và tất cả đọc giả. MỤC LỤC Trang Chương 1: TỔNG QUAN 1 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu . 2 1.4.2 Phương pháp xử lý dữ liệu 2 1.5 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu . 2 1.6 Cấu trúc của bài nghiên cứu . 2 Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG 4 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 4 2.2 Tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua . 5 2.2.1 Lĩnh vực kinh doanh 5 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của Công ty . 6 2.2.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty 7 2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2006 – 2008 . 9 2.2.5 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động 11 2.2.6 Định hướng phát triển . 12 Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 15 3.1 Tổng quan về thương hiệu . 15 3.1.1 Quan niệm về thương hiệu 15 3.1.2 Đặc điểm của thương hiệu 17 3.1.3 Thành phần của thương hiệu 17 3.1.4 Vai trò của thương hiệu 17 3.1.5 Giá trị thương hiệu 19 3.2 Quá trình xây dựng thương hiệu 21 3.2.1 Định vị thương hiệu . 21 3.2.2 Xây dựng chiến lược thương hiệu . 21 3.2.3 Xây dựng nền móng thương hiệu 21 3.2.4 Xây dựng chiến lược truyền thông 22 3.2.5 Đo lường và hiệu chỉnh thương hiệu . 22 3.3 Những khái niệm khác có liên quan . 22 3.4 Mô hình đề xuất kiến tạo và phát triển thương hiệu cho công ty . 23 3.5 Mô hình nghiên cứu . 24 Chương 4: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG 26 4.1 Kết quả đạt được của Công ty 26 4.2 Nhận thức về vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu . 28 4.3 Ý thức phát triển thương hiệu tại công ty 29 4.4 Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời gian qua . 29 4.4.1 Công tác quản trị các thành phần thương hiệu 29 4.4.2 Công tác truyền thông thương hiệu . 32 4.5 Công tác định hướng phát triển thương hiệu 32 Chương 5: CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG 35 5.1 Phân tích môi trường kinh doanh . 35 5.1.1 Môi trường vĩ mô 35 5.1.2 Môi trường vi mô 37 5.1.3 Phân tích tình hình cạnh tranh . 43 5.1.4 Phân tích thị trường mục tiêu . 50 5.1.5 Phân tích khách hàng mục tiêu . 51 5.2 Chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu . 52 5.2.1 Định hướng phát triển . 52 5.2.2 Định vị . 53 5.2.3 Mô hình chuẩn hóa kiến trúc thương hiệu 58 5.2.4 Chuẩn hóa kiến trúc thương hiệu 59 5.2.5 Đề xuất chiến lược truyền thông . 59 5.2.6 Đo lường và hiệu chỉnh thương hiệu . 65 5.3 Kế hoạch thực hiện chiến lược và dự toán ngân sách 65 5.3.1. Kế hoạch thực hiện chiến lược . 65 5.3.2 Dự toán ngân sách và ước lượng doanh thu . 65 5.4 Quản trị thương hiệu 66 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 6.1 Kết luận 69 6.2 Kiến nghị 69 6.3 Những đóng góp và hạn chế của đề tài nghiên cứu . 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY