Khóa luận Xây dựng một website trắc nghiệm trên mạng

Đặt vấn đề Hiện nay các phần mềm trắc nghiệm đã có nhiều, được xây dựng bằng nhiều môi trường lập trình khác nhau. Để tạo sự khác biệt cũng như khắc phục một số nhược điểm của các ứng dụng trắc nghiệm khác, khoá luận trắc nghiệm này tôi xây dựng và khai thác hai vấn đề chính: - Vấn đề thứ nhất: Xây dựng mô hình trắc nghiệm miễn phí. Đối với mô hình này chủ yếu là khảo nghiệm và củng cố kiến thức cho người sử dụng, nó có thể áp dụng cho nhiều môn kiến thức khác nhau, cho nhiều đối tượng khác nhau. Có thể coi nó như công cụ để ôn tập, củng cố kiến thức cho người sử dụng thông qua vấn đề mà họ muốn trau dồi, bằng chính kiến thức của họ được học ở trường lớp, hoặc tham khảo qua sách vở từ đó tạo các bài test trắc nghiệm dùng để kiểm tra hoặc bổ cứu kiến thức cho mình. - Vấn đề thứ hai: Xây dựng mô hình trắc nghiệm theo thời gian. Với mô hình này nhằm kiểm tra kiến thức cho mọi đối tượng giống như một đề thi kiểm tra ở trường lớp hoặc có thể áp dụng để thi test cho các lớp học, các trung tâm. Với mô hình này chỉ áp dụng cho một môn kiến thức, không thể áp dụng cho nhiều môn một như mô hình lúc đầu Với cả hai mô hình trên ta có thể áp dụng cho nhiều môn kiến thức khác nhau. Tuỳ thuộc vào người quản lý, từ cấu trúc đã có mà cập nhật ngân hàng câu hỏi phục vụ cho môn kiến thức theo nhu cầu sử dụng cũng như nó có thể trở thành công cụ đắc lực bổ trợ không chỉ cho học sinh, sinh viên mà cho cả giáo viên trong công tác giảng dạy. Để có thể xây dựng một Website Trắc nghiệm trên mạng” theo hai mô hình trên tôi nhận thấy khoá luận phải thực hiện được một số yêu cầu sau: - Đối với vấn đề thứ nhất: + Cập nhật một hệ thống ngân hàng các câu hỏi, các tuỳ chọn, đáp án. + Xử lý thông tin chính xác, khoa học. + Các bài thi được cho điểm theo hình thức mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm câu trả lời sai sẽ bị trừ đi 1 điểm. + Cách xây dựng hoặc lựa chọn các bài kiểm tra theo dạng trắc nghiệm tất cả các câu hỏi cùng hiển thị một lúc hoặc trắc nghiệm từng câu một, trắc nghiệm 10 câu, 20 câu, 30 câu. Đối với trắc nghiệm theo số câu cố định, thì số câu hỏi được lấy ra một cách ngẫu nhiên trong ngân hàng câu hỏi. + Khi thực hiện trắc nghiệm người sử dụng có thể biết được kết quả, cũng như khả năng kiến thức của mình. - Đối với vấn đề thứ hai: + Cập nhật một hệ thống ngân hàng các câu hỏi, các tuỳ chọn, đáp án. + Xử lý thông tin chính xác, khoa học. + Các bài thi được khống chế thời gian chặt chẽ. + Đưa ra kết quả cho thí sinh tham gia trắc nghiệm ngay sau khi hết thời gian test. Từ một số yêu cầu trên Website trắc nghiệm phải thực hiện được các chức năng sau: ã Trắc nghiệm miễn phí ã Trắc nghiệm theo thời gian 1. Trắc nghiệm Miễn phí I. Mục lục Trang Lời nói đầu Chương I. Tổng quan về hệ thống trắc nghiệm trên mạng 1 I. Đặt vấn đề 1 II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 3 III. Tìm hiểu và phân tích hoạt động của hệ thống 3 IV. Các loại câu hỏi trong thi trắc nghiệm 4 Chương II. Ngôn ngữ ASP và cơ sở dữ liệu Access 7 I. Giới thiệu mô hình Client/Server 7 II. Các công cụ cài đặt 10 Chương III. Phân tích thiết kế hệ thống 29 I. Xác định, phân tích các luồng thông tin 29 II. Thiết kế hệ thống mới 29 III. Biểu đồ phân cấp chức năng 32 IV. Biểu đồ luồng dữ liệu 33 Chương IV. Giới thiệu một số trang cơ bản của chương trình 39 Kết luận 49 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY