Khóa luận Ứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lƣu lƣợng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lƣu vực sông Bé

Mô phỏng LLDC lƣu vực sông Bé trong giai đoạn 1979 - 2007 bằng mô hình SWAT và kiểm định mô hình với số liệu thực đo tại hai trạm Phƣớc Long và Phƣớc Hòa, kết quả đạt loại khá (giá trị R2 và NSI đều đạt trên 0,7). Trong giai đoạn từ 1979 - 2007:  Dòng chảy tại Phƣớc Long và Phƣớc Hòa đƣợc xác định theo sự biến động của lƣợng mƣa. Dòng chảy tại hai tiểu lƣu vực trong giai đoạn 1979 - 1997 đạt đỉnh mùa mƣa (Tháng VIII/1986, IX/1992 và X/1994), các tháng còn lại trong năm (nhất là trong mùa cạn) dòng chảy rất nhỏ.  Giai đoạn 1979 - 1994: tính chất của dòng chảy lũ trong giai đoạn này là tăng về cƣờng độ nhƣng biến đổi ít đột ngột, bắt đầu Tháng V và kết thúc vào Tháng X. Tại hai trạm, đỉnh lũ xuất hiện vào Tháng IX với lƣu lƣợng 280,76 m3/s (Phƣớc Long) và 609,91 m3/s (Phƣớc Hòa). LLDC trung bình các tháng trong mùa cạn là 40,27 m3/s (Phƣớc Long) và 82,43 m3/s (Phƣớc Hòa)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY