Khóa luận Ứng dụng gis trong quản lý nước tại quản lộ Phụng Hiệp

Vùng QL - PH là vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản nƣớc ngọt, nƣớc lợ và nƣớc mặn. Tuy nhiên, phát triển sản xuất trong thời gian qua chƣa đạt hiệu quả cao, trong sản xuất còn nảy sinh nhiều mâu thuẫn về phân vùng sử dụng nƣớc ngọt, nƣớc mặn. Mâu thuẫn giữa đầu tƣ xây dựng với phát triển sản xuất. Công tác thuỷ lợi trong thời gian qua đã đạt đƣợc những thành công đáng kể về cung cấp nƣớc ngọt, tiêu úng cho sản xuất lƣơng thực, góp phần đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia và xoá đƣợc một giai đoạn lịch sử “thiếu cơm ăn, lo cái mặc” trên cả nƣớc, tiến tới xuất khẩu trên 4 triệu tấn gạo mỗi năm. Phát triển là một tất yếu lịch sử của mỗi xã hội, mỗi thế hệ nhằm thoả mãn nhu cầu đời sống ngày càng cao của con ngƣời

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY