Khóa luận Ứng dụng gis trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa Tam tỉnh Lâm Đồng

Xói mòn đất là một quá trình trong tự nhiên. Nhưng dưới tác động của con người chủ yếu là các hoạt động tiêu cực đã thúc đẩy xói mòn đất trở thành vấn nạn đối với tự nhiên và xã hội. Dựa vào quá trình thực hiện và kết quả , đề tài rút ra một số kết luận sau:  Thông qua việc sử dụng mô hình USLE và công nghệ GIS đề tài đã xây dựng được các bản đồ hệ số R, K, LS, C của khu vực nghiên cứu. Từ đó thành lập bản đồ xói mòn tiềm năng và xói mòn hiện trạng cho LVĐT.  LVĐT với tổng lượng xói tiềm năng 132.736 tấn/ha/năm và xói mòn hiện trạng là 17.770 tấn/ha/năm. Tổng lượng đất xói mòn có thể đạt 17.959.588 tấn/ha/năm.  Đề xuất một số biện pháp canh tác và dùng ĐNN để hạn chế xói mòn đất. Đặc biệt là việc sử dụng các vùng ĐNN để làm giảm các thiệt hại do xói mòn đất gây ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY