Khóa luận Ứng dụng gis thành lập bản đồ chỉ số bụi mịn tại quận Ninh Kiều và Cái Răng, tp Cần Thơ năm 2014

Các chỉ số trung bình quan trắc không khí xung quanh cho các khu vực ít bị ảnh hƣởng bởi giao thông đƣợc thể hiện nhƣ sau: 264.0 µg/m3 đối với bụi lơ lửng; 85,4 µg/m3 đối với NO2; 2.683 µg/m3 đối với CO; 108,3 µg/m3 đối với SO2 và 0,037 µg/m3 đối với Pb. Ngƣợc lại, tại các vị trí chịu ảnh hƣởng bởi mật độ giao thông cao, nồng độ trung bình trong không khí xung quanh có giá trị khá cao, cụ thể nhƣ sau: 228,4 µg/m3 đối với SO2 168,0 µg/m3 đối với NO2 và 356,8 µg/m3 đối với bụi lơ lửng. Ở các tuyến đƣờng chính với mật độ xe cộ cao, tiếng ồn tối đa cho khu vực dân cƣ và công cộng (từ 6h đến 18h) vƣợt quá 80dB (theo QCVN 26:2010/BTNMT, tiêu chuẩn cho phép là 70dB). Hiện tại, ở Cần Thơ, có hai chỉ số ô nhiễm không khí (TSP và tiếng ồn) vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép về chất lƣợng không khí xung quanh đƣợc quy định bởi QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY