Khóa luận Ứng dụng ảnh viễn thám modis phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh bến tre năm 2012

Nghiên cứu đã thành lập đƣợc bản đồ hiện trạng xâm nhập mặn và phân vùng ảnh hƣởng xâm nhập mặn. Vùng bị ảnh hƣởng nhiều của xâm nhập mặn (vùng mặn) là 27.966 ha, chiếm 12,27%; vùng mặn ít (lợ) có diện tích 30.711 ha, chiếm 13,47% diện tích toàn tỉnh, còn lại 61,68% là vùng ngọt. Qua đánh giá về sự tƣơng thích giữa diện tích ảnh hƣởng và số liệu thực tế thì mục tiêu phân vùng ảnh hƣởng xâm nhập mặn từ hiện trạng cơ cấu cây trồng là hoàn toàn có thể thực hiện. Từ đó cho thấy khả năng sử dụng ảnh viễn thám MODIS trong nghiên cứu mùa vụ cây trồng cũng đạt kết quả khả quan. Nghiên cứu là tiền đề cho việc đánh giá diễn biến và giám sát xâm nhập mặn, trên cơ sở theo dõi mức độ cũng nhƣ diễn biến canh tác nông nghiệp hàng năm mà rút ra kết luận về hiện trạng xâm nhập mặ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY