Khóa luận Ứng dụng ảnh vệ tinh modis giám sát lũ đồng bằng sông Cửu Long năm 2012

Sự thay đổi không gian cũng nhƣ thời gian ngập lũ đƣợc phát hiện khá chính xác thông qua những quá trình phân loại, giải đoán từ ảnh MOD09A1. Kết quả phân loại đã cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng ngập lũ vùng ĐBSCL trong năm 2012. Việc kết hợp các chỉ số EVI, LSWI và DVEL tạo nên điều kiện chặt chẽ hơn trong quá trình phân loại giúp việc phát hiện chính xác những điểm ảnh liên quan đến nƣớc làm cơ sở xác định những điểm ảnh lũ. Nghiên cứu cho thấy sự thay đổi liên tục không gian ngập lũ tại mọi thời điểm khác nhau trong năm, ƣớc đoán đƣợc thời gian bắt đầu, đạt đỉnh cũng nhƣ thời gian kết thúc mùa lũ năm 2012 tại từng tỉnh thuộc ĐBSCL. Lần lƣợt các bản đồ hiện trạng ngập lũ của ĐBSCL trong từng giai đoạn đã đƣợc thành lập. Qua quá trình giám sát lũ cho thấy ở các tỉnh đầu nguồn ở ĐBSCL nhƣ An Giang, Đồng Tháp, Long An và Kiên Giang là những tỉnh có diện tích bị ảnh hƣởng bởi lũ nhiều nhất so với các tỉnh còn lại trong khu vực, với thời gian ngập lũ bắt đầu từ cuối tháng 7, đạt cực đại vào giữa tháng 10 và diện tích mặt nƣớc giảm đáng kể vào giữa tháng 12 của năm. Nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa đặc điểm ảnh theo không gian, thời gian với sự thay đổi của lũ vào từng gian đoạn trong năm 2012. Kết quả nghiên cứu có độ chính xác khá cao dựa trên sự so sánh tƣơng quan giữa diện tích ngập và mực nƣớc thực đo tại các trạm thủy văn Tân Châu, Châu Đốc với R2 tại Tân Châu và Châu Đốc lần lƣợt là 0,823 và 0,814

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY