Khóa luận Tìm hiểu về trình biên dịch và xây dựng ngôn ngữ lập trình Tiếng Việt

Lời nói đầu ! Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI thế kỷ của CNTT, của nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa và của nền văn minh tin học. Máy tính ra đời làm thay đổi cả thế giới, nó thâm nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống và trở thành phương tiện xử lý thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Trong sự phát triển không ngừng của nghành tin học thì việc xây dựng các ngôn ngữ lập trình mới là đang và ngày càng được khuyến khích. Điều đó đã làm xuất hiện không ít ý tưởng xây dựng các chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình viết bằng tiếng Việt của các nhà lập trình ở Việt Nam. Bởi hầu hết các ngôn ngữ lập trình như Pascal, C, C++, Java v v đều bằng tiếng Anh nên đã gây nhiều khó khăn cho người lập trình, nhất là những người mà trình độ tiếng Anh còn hạn chế. Thiết nghĩ rằng, chúng ta là những con người Việt Nam thì tại sao không sử dụng ngôn ngữ Việt Nam vào việc xây dựng ngôn ngữ lập trình? Cũng xuất phát từ nguyện vọng đó, trong đề tài này em xin đưa ra một ý tưởng “Xây dựng một ngôn ngữ lập trình tiếng Việt”. Điều này là có thể thực hiện được, thông qua cơ chế biên dịch của Trình Biên Dịch, kết hợp với ngôn ngữ C Sharp ( hay còn gọi là C# ) là phiên bản mới nhất trong bộ Visual Studio.Net của hãng Microsoft để viết ra một ngôn ngữ lập trình tiếng việt. Vậy Trình Biên Dịch nghĩa là gì và C Sharp nghĩa là gì, chúng hoạt động ra sao và có liên quan với nhau như thế nào ? Tất cả sẽ được nghiên cứu trong đề tài: “Tìm hiểu Về Trình Biên Dịch và Xây Dựng Ngôn Ngữ Lập Trình Tiếng Việt”. Đề tài chia làm năm chương: Chương 1: Tổng quan về trình biên dịch Chương này giới thiệu về Trình Biên Dịch, công nghệ Dot Net và khái quát về chương trình xây dựng ngôn ngữ lập trình tiếng việt. Chương 2: Bộ phân tích từ vựng Chương này trình bày các vấn đề về bộ phân tích từ vựng. Chương 3:Bộ phân tích cú pháp Chương này trình bày các vấn đề về bộ phân tích cú pháp. Chương 4:Bộ xử lý ngữ nghĩa Chương này trình bày các vấn đề về bộ xử lý ngữ nghĩa. Chương 5: Giới thiệu ngôn ngữ Chương này nêu một số vấn đề về C Sharp và ngôn ngữ Tiếng Việt. Mục Lục Lời nói đầu Mục Lục Chương 1: Tổng quan về trình biên dịch 6 1. Giới thiệu về trình biên dịch 6 1.1. Cơ chế biên dịch 6 1.2. Cơ chế thông dịch 7 2. Giới thiệu văn phạm Automat 7 2.1. Khái niệm văn phạm 7 2.2. Automat 8 3. Khái quát chương trình 9 Chương 2: Bộ phân tích từ vựng 10 1. Vai trò và nhiệm vụ 10 2. Mô hình hoạt động 10 3. Phát hiện và xử lý lỗi 10 4. Biểu thức chính quy 10 5. Phương pháp xây dựng DFA( Determinstic Finite Automation) trực tiếp từ biểu thức chính quy 11 6. Xây dựng bộ phân tích từ vựng 12 6.1. Xây dựng vùng đệm nhập 12 6.2. Xây dựng bảng danh hiệu 12 6.3. Sơ đồ dịch 13 Chương 3: Bộ phân tích cú pháp 15 1. Giới thiệu chung về bộ phân tích cú pháp 15 1.1. Vai trò và nhiệm vụ 15 1.2. Phân loại văn phạm 15 1.3. Cây dẫn xuất 15 1.4. Khái niệm về câu, dạng câu 15 1.5. Thiết kế văn phạm 15 1.5.1. Văn phạm đệ quy trái trực tiếp 15 1.5.2. Văn phạm đệ quy trái gián tiếp 16 1.5.3. Văn phạm yếu tố trái 17 2. Bộ phân tích cú pháp đoán nhận trước không đệ quy 18 2.1. Nguyên tắc phân tích 18 2.2. Mô hình hoạt động 18 2.3. Xây dựng bảng phân tích 20 2.3.1. Xác định tập First của các kí hiệu chưa kết thúc 20 2.3.2. Xác định tập Follow của các kí hiệu chưa kết thúc 20 2.3.3. Giải thuật xây dựng bảng phân tích 20 3.4. Vấn đề xử lý lỗi 21 3. Bộ phân tích cú pháp thứ tự yếu 25 3.1. Nguyên tắc phân tích 25 3.2. Mô hình hoạt động 25 3.3. Xây dựng bảng phân tích 26 3.3.1. Quan hệ thứ tự yếu 26 3.3.2. Phương pháp xác định quan hệ thứ tự yếu cho các kýhiệu văn phạm 26 3.3.3. Giải thuật xây dựng bảng phân tích 27 4. Bộ phân tích cú pháp LR 31 4.1. Nguyên tắc phân tích 31 4.2. Mô hình hoạt động 31 4.3. Xây dựng bảng phân tích 35 Chương 4. Bộ xử lý ngữ nghĩa 43 1. Tổng quát 43 2. Các cấu trúc lệnh 44 2.1. Cấu trúc rẽ nhánh 44 2.2. Cấu trúc lệnh Switch 45 2.3. Các cấu trúc lặp 46 2.3.1. Lệnh while 46 2.3.2. Lệnh do while 46 2.3.3. Khối lệnh for 47 Chương 5: Giới thiệu ngôn ngữ 48 1. Giới thiệu ngôn ngữ C Sharp (C#) 49 2. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình tiếng việt 49 2.1. Tập ký hiệu 49 2.2. Luật danh hiệu 49 2.3. Các toán tử 49 2.4. Các lệnh chương trình 50 2.4.1. Lệnh khai báo biến 50 2.4.2. Các lệnh xử lý điều kiện rẽ nhánh 50 2.4.3. Các câu lệnh lặp 51 Kết luận Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY