Khóa luận Tìm hiểu các thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán Báo cáo tài chính năm đầu tiên do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán An phát chi nhánh Đà nẵng thực hiện

Chú trọng công tác tuyển dụng, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên nhằm tăng cường sự gắn bó của các KTV đối với công ty. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm việc cho các KTV.  Ngày càng hoàn thiện hơn nữa quy trình kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC năm đầu tiên, xây dựng các thủ tục kiểm toán cụ thể để giảm thiểu ý kiến chủ quan của KTV trong thực hiện kiểm toán. Qua đó, hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán.  Để đảm bảo thực hiện tốt việc kiểm toán số dư đầu năm, trước khi thực hiện kiểm toán, KTV cần giải thích rõ ràng cho đơn vị được kiểm toán về vai trò, ý nghĩa của việc kiểm toán số dư đầu kỳ; nâng cao trách nhiệm, sự phối hợp của đơn vị được kiểm toán với KTV để hoàn thành tốt cuộc kiểm toán.  Thường xuyên tổng kết, đánh giá những sai sót tồn tại trong quá trình thực hiện kiểm toán, tìm ra những nguyên nhân để rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời. III.2.2. Đối với những đề tài nghiên cứu tiếp theo Em xin được đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện hơn nội dung của những đề tài nghiên cứu tiếp theo:  Mở rộng nghiên cứu quy trình kiểm toán số dư đầu năm đối với ngân hàng và các tổ chức tài chính khác chứ không chỉ dừng lại ở các DN sản xuất, dịch vụ.  Nếu có điều kiện thì có thể thực hiện đề tài ở các công ty kiểm toán hàng đầu, các công ty kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam như Pricewaterhousecoopers, Deloitte,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY