Khóa luận Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) vào khu kinh tế chân mây - Lăng Cô

Như vậy, với chính sách mở cửa, chủ động hội nhập, sẵn sàng làm bạn với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã từng bước đạt được những thành công nhất định trong quá trình thu hút và sử dụng vốn FDI, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam. Với việc phân tích tác động hai mặt của FDI trên địa bàn Khu kinh tế trong thời gian qua, đánh giá được những đóng góp của FDI mặc dù chưa thật đầy đủ như mong muốn do một số vướng mắc trong việc thu thập và tiếp cận số liệu, luận văn đã cho một cái nhìn khái quát về tác động của FDI đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Lộc nói riêng và tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung, giúp nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực, để đầu tư trực tiếp nước ngoài thực sự đem lại những hiệu quả kinh tế - xã hội cao, từng bước đưa Thừa Thiên - Huế phát triển kinh tế một cách bền vững. Để đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò của mình, Tỉnh cần quan tâm đến những giải pháp vừa mang tính trước mắt cũng như lâu dài và các giải pháp đó cần phải được thực hiện đồng bộ. Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô là mô hình kinh tế mới, thể hiện sự đổi mới trong đường lối phát triển của Đảng và quyết tâm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nhằm tạo ra sự đột phá với mục tiêu tập trung thu hút mạnh mẽ nguồn vốn FDI. Với những nét đặc trưng hấp dẫn riêng, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô sẽ có nhiều xu thế đón bắt xu thế hợp tác và thu hút đầu tư lớn. Để xây dựng thành công Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô một trong những yếu tố quan trọng có tính chất quyết định là phải đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế. Thực tế trong điều kiện hiện nay nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế nên công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho đầu tư phát triển là bước đi thích hợp cho quá trình xây dụng và phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY