Khóa luận Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - Thu tiền tại chi nhánh công ty cổ phần 1 - 5 - Nhà máy gạch tuynen 1 - 5

Trong thời gian tìm hiểu tại Chi nhánh CTCP 1-5 - NM Gạch Tuynen 1-5, tôi đã có cơ hội tìm hiểu chu trình bán hàng - thu tiền cũng như hệ thống KSNB và các thủ tục kiểm soát áp dụng trong chu trình đó nhưng oo giới hạn về thời gian và không gian nghiên cứu, đề tài không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Từ những kết luận trên, tôi xin đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện đề tài trên: Thứ nhất, mở rộng nghiên cứu toàn bộ các quy trình trong NM Gạch Tuynen 1- 5 để có thể đánh giá được tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Nếu có điều kiện thì nghiên cứu cả hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp có quy mô và lĩnh vực kinh doanh tương tự làm cơ sở để đánh giá và so sánh tốt hơn. Thứ hai, xây dựng một hệ thống tiêu chí cụ thể làm cơ sở đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp. Từ đó, đề xuất ra những biện pháp cụ thể giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của mình. Thứ ba, nếu thực hiện được những điều trên thì kết quả đánh giá của đề tài sẽ hoàn thiện và chính xác hơn, phục vụ tốt co yêu cầu quản lý và ra quyết định của Ban Giám đốc doanh nghiêp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY