Khóa luận Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh thừa thiên Huế

Chi NSNN cho đầu tư XDCB có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, vừa tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất xã hội, vừa là công cụ điều chỉnh nền kinh tế. Do nhu cầu vốn cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước ngày càng lớn, trong khi nguồn vốn của ngân sách có giới hạn, nên quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy, công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN phải luôn được chú trọng để đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, đồng thời phải giải ngân nhanh để phát huy hiệu quả của đồng vốn. Trong những năm qua, công tác kiểm soát chi vốn đầu tư qua KBNN đã được thực hiện khá tốt, hàng năm nhiều công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với sự thay đổi của cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, nhằm tổ chức tốt công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB, KBNN đã năm lần ban hành, sửa đổi và thay thế quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư cho phù hợp. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong cơ chế quản lý đầu tư XDCB nói chung và trong kiểm soát chi vốn đầu tư của NSNN qua KBNN nói riêng. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB, hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Đề tài “Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB bằng nguồn NSNN qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế” đã được tác giả nghiên cứu nhằm đáp ứng cho yêu cầu trên. Bằng những nỗ lực của bản thân cùng với sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ Hoàng Giang và những giúp đỡ to lớn từ phía cơ quan KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế, theo nhận định chủ quan của tác giả, luận văn đã hoàn thành và đạt được một số thành công nhất định như sau: - Hệ thống hóa cơ sở khoa học về vốn đầu tư XDCB và kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB làm cơ sở nghiên cứu thực tiễn công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY