Khóa luận Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Á châu khách sạn asia - Huế

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là đề tài rất đa dạng, liên quan nhiều phần hành kế toán và ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, có thể nghiên cứu thêm hƣớng mới nhằm đem lại tổng quan hoàn thiện hơn về doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nhƣ nghiên cứu đề tài khá mới tại công ty: “Lập dự toán và ảnh hƣởng của dự toán đến kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh”. Đây là một khía cạnh quản trị liên quan đến kế toán quản trị, công tác dự toán là một vấn đề hàng đầu, giúp nhà quản lý định lƣợng hóa các kế hoạch, là căn cứ đánh giá, kiểm soát hoạt động tại công ty. Trong quá trình lập dự toán để có kết quả dự toán tốt nhất có thể kết hợp phân tích báo cáo tài chính; tình hình áp dụng các chuẩn mực kế toán vào công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh; nghiên cứu so sánh kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại nhiều đơn vị hoạt động cùng ngành du lịch trên địa bàn tỉnh, từ đó có thể so sánh và đƣa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh và nƣớc ta. Trên đây là hƣớng nghiên cứu của đề tài trong thời gian tới để chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về công ty và có các giải pháp hợp lý giúp công ty càng ngày càng kinh doanh hiệu quả và vị thế của công ty càng đứng vững trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. \

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY