Khóa luận Sử dụng cảm biến gia tốc ADXL202 để xây dựng thiết bị trỏ thay thế cho chuột máy tính

MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu 1 Chương 2: Giới thiệu tổng quan về công nghệ MEMS 4 2.1. Giới thiệu chung những đặc điểm của công nghệ MEMS .4 2.2. Xu hướng phát triển công nghệ trong tương lai .5 Chương 3: Cảm biến gia tốc kiểu tụ chế tạo theo công nghệ MEMS 7 3.1 Nguyên tắc hoạt động của cảm biến gia tốc MEMS kiểu tụ 7 3.2 Cảm biến gia tốc MEMS kiểu tụADXL202 .9 3.2.1 Đặc tính của cảm biến gia tốc ADXL202 9 3.2.2 Cấu trúc của cảm biến ADXL202 10 3.3 Đặc tuyến của cảm biến 16 Chương 4: Vi điều khiển Basic Stamp .18 4.1 Giới thiệu về Basic Stamp .18 4.2 Ngôn ngữ lập trình cho Basic Stamp .23 Chương 5: Ứng dụng cảm biến ADXL202 xây dựng hệ thống trỏ chuột máy tính 25 5.1 Khái quát chuột máy tính 25 5.2 Chuẩn PS/2 30 5.3 Mô hình hệ thống .35 Kết luận 40 Phụ lục 41 Tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU Các nghiên cứu trong giao tiếp người - máy nhằm tới mục tiêu giúp cho người sử dụng giao tiếp với máy dễ dàng, thuận tiện hơn và tự nhiên hơn. Một trong những chủ đề nghiên cứu của lĩnh vực giao tiếp người – máy là các giao diện haptic. Giao diện haptic sử dụng cảm biến để thu nhận các cử động của bàn tay và các ngón tay và dùng các thông tin đó cho việc điều khiển các chương trình máy tính. Các giao diện haptic có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các trò chơi 3-D và các chương trình thực tại ảo, ở đó người sử dụng thường phải thực hiện các thao tác phức tạp như trong thế giới thực. Hình dưới đây mô tả mô hình giao diện haptic sử dụng các cảm biến được gắn vào đầu các ngón tay để thu nhận các cử động, thông tin nhận được từ các cử động đó sẽ truyền đến máy tính để điều khiển Hình1.1: Các cảm biến được gắn vào tay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY