Khóa luận Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tuyên hóa - Quảng bình

Đánh giá sự hài lòng của chủ quản lý công trình trong công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN là yếu tố sống còn và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đang theo đuổi nhằm hoàn thiện việc phân bổ vốn đúng, đủ, kịp thời và cần thiết. Trọng tâm nghiên cứu xoay quanh việc tìm hiểu thái độ của chủ công trình đối với việc quản lý vốn đầu tư XDCB và xem xét sự khác biệt theo các biến nhân khẩu học. Từ kết quả thống kê cho thấy, các chủ quản lý công trình đánh giá khá tốt các công tác trong khâu quản lý vốn đầu tư XDCB. Trên địa bàn huyện các dự án được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng, chất lượng công tác được đảm bảo, hơn thế nữa song song đó là việc đảm bảo đúng chất lượng kinh tế- kỹ thuật xây dựng, việc quy hoạch dự án đã có tầm nhìn xa, có chiến lược, tập trung vào các dự án có trọng điểm; quy trình đấu thầu được thực hiện theo đúng quy định, lựa chọn được các nhà thầu có năng lực thực hiện dự án; công tác thanh toán đúng quy định, kịp thời cố gắng không để cho việc cấp vốn ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án công trình; công tác thẩm tra đúng tiến độ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng; công tác thanh tra kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn; thực hiện công khai minh bạch, việc thực hiện thanh tra, giám sát thường xuyên và chủ động. Để nâng cao chất lượng quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN trên địa bàn huyện, về tổng thể cần quán triệt, thực hiện một số giải pháp như: việc đấu thầu phải được thực hiện công khai, minh bạch, rộng rãi tránh tình trạng chưa đấu thầu đã biết trước được chủ thầu, hay gói thầu; tiến hành quyết toán đúng quy định, đủ số vốn được phê duyệt nhằm khắc phục tình trạng cấp vốn chậm. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, quyết toán và thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng và công khai vốn đầu tư XDCB và đó là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư XDCB từ Ngân sách nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY