Khóa luận Quản lý tín dụng ở ngân hàng công thương Bến Thuỷ (bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic)

I. Tổng quan đề tài. Đề tài nghiên cứu về vấn đề quản lý tín dụng ở ngân hàng. Từ khảo sát thực tế của bài toán về nghiệp vụ tín dụng ở ngân hàng công thương Bến Thuỷ, tôi có ý tưởng xây dựng chương trình “Quản lý tín dụng ở ngân hàng công thương Bến Thuỷ”. Với đề tài này tôi đã đi sâu nghiên cứu về nghiệp vụ tiền gửi, tiền vay và nghiệp vụ mua ngoại tệ ở ngân hàng mà công việc chủ yếu là thuộc phòng tín dụng. II. Bài toán thực tế. Hệ thống quản lý tín dụng ở ngân hàng công thương Bến Thuỷ được áp dụng cho phòng tín dụng. Chức năng cơ bản của hệ thống phân công cho các cán bộ tín dụng quản lý các khách hàng của mình. Chương trình quản lý khách hàng của mình, các cán bộ tín dụng đưa ra các báo cáo thống kê về khách hàng, tình trạng vay vốn cũng như gửi tiền của phòng tín dụng khi có yêu cầu của lãnh đạo. Khi có một khách hàng đến vay hoặc gửi tiền thì cán bộ tín dụng được phân công chịu trách nhiệm về khách hàng đó phải quản lý các thông tin sau đây của khách hàng này(gồm: Đối với khách hàng vay vốn: Hồ sơ pháp lý, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cho vay vốn, chi tiết tài sản đảm bảo, duyệt vay, gia hạn nợ, giấy nhận nợ. Đối với khách hàng đến gửi tiền thì sẽ quản lý các thông tin sau đây: Hồ sơ tiền gửi khách hàng, rút tiền, khách hàng còn có thể mua ngoại tệ tại ngân hàng). III. Thiết kế chương trình. Từ yêu cầu thực tế của bài toán và qua khảo sát hệ thống quản lý tín dụng ở ngân hàng công thương Bến Thuỷ, tôi đã thiết kế chương trình đáp ứng yêu cầu này với ngôn ngữ Visual Basic và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server . Trong chương trình này đã đáp ứng được những chức năng sau đây: Đã quản lý được hoạt động tín dụng ở ngân hàng gồm: Xử lý quá trình vay, gửi, thanh toán và quản lý vốn. Ngoài ra còn có một số chức năng như: Tìm kiếm, In ấn. IV. Kết luận Đây là một chương trình quản lý được xây dựng xuất phát từ thực tế của bài toán quản lý tín dụng trong ngân hàng công thương Bến Thuỷ, trong hoạt động quản lý hệ thống của ngân hàng. Chương trình giúp cho các cán bộ phòng tín dụng có thể thực hiện công việc quản lý khách hàng của mình một cách chính xác và đầy đủ hơn. * Hoàn thành chương trình quản lý tín dụng ở ngân hàng công thương Bến Thuỷ bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. * Chương trình đơn giản, dễ sử dụng. * Hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển chương trình theo qui mô lớn hơn bao gồm cả giải ngân, xử lý rủi ro trong tín dụng, thanh toán bằng tài khoản, bằng SEC, xử lý các trường hợp đặc biệt như : Mất sổ tiết kiệm hoặc mất chứng chỉ nhận tiền, chết không để lại di chúc, chết để lại di chúc .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY