Khóa luận Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần viễn thông FPT

Tổng doanh thu qua các năm của FPT Telecom có xu hướng tăng lên, cụ thể là năm 2014 của công ty tăng 12,13% so với năm 2013, năm 2015 tăng 15,4% so với năm 2014. Điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả. Nhưng để đánh giá chính xác nguyên nhân và lợi ích từ sự biến động đó ta phải phân tích sự biến động của những khoản mục có tác động đến tổng doanh thu nhiều nhất. Giá vồn hàng bán: Năm 2014 tăng 19% (414,72 tỷ) so với năm 2013, năm 2015 tăng 12,41% (322,31 tỷ) so với năm 2014. Việc tăng giá vốn hàng bán có thể kết luận là tốt hay xấu, nếu giá trị GVHB tăng lên do giá thành đơn vị tăng lên và sự tăng lên của chất lượng tương ứng với sự tăng lên của giá thành điều này giúp DN có nguồn hàng ra chất lượng cao phục vụ thị trường thì là tốt, còn nếu GVHB tăng do khâu thu mua NVL đầu vào tăng mà chất lượng không thay đổi thì là dấu hiệu xấu. Các loại chi phí: Các khoản mục này của công ty có xu hướng tăng cao, đặc biệt là chi phí lãi vay. Năm 2014 tăng 1.249,11% (13,99 tỷ) so với năm 2013 và năm 2015 tăng 341,34% (51,61 tỷ) so với năm 2014, điều này cho thấy công ty đang rất phụ thuộc vào các khoản nợ vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng qua các năm, công ty cần xây dựng hệ thống phân phối riêng để tiết kiệm chi phí và hoàn thiện bộ máy quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động. Lợi nhuận sau thuế TNDN: Năm 2014 nếu so sánh tốc độ tăng của doanh thu với tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế TNDN ta sẽ nhận thấy công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp không được hiệu quả, cụ thể trong khi doanh thu tăng 12,13% thì lợi nhuận sau thuế TNDN giảm 0,83%. Đến năm 2015, công tác quản lý tài sản đã có phần tốt hơn, tốc độ tăng doanh thu và tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế tương ứng lần lượt là 15,4% và 15,6%. 2.2.2. Phân tích các tỷ số tài chính 2.2.2.1. Tỷ số thanh khoản a) Tỷ số thanh khoản hiện thời (CR) CR = Tài sản lƣu động/ Nợ ngắn hạn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY