Khóa luận Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh cao su của Công ty Cao su Việt Trung – Quảng Bình

Hiện nay với những yêu cầu khắc nghiệt của cơ chế thị trường đã và đang đặt ra cho các doanh nghiệp nước ta trong tiến trình đổi mới đất nước trước hai con đường: Tự đi lên khẳng định và phát triển không ngừng hoặc thua lỗ đi đến phá sản. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp là điều kiện giúp cho các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý hiểu rõ hơn về thực trạng hoạt động kinh doạnh của doanh nghiệp mình từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm giúp cho doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, phát huy những mặt mạnh để từ đó doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Đề tài: "Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Cao su Việt Trung" đã giải quyết được những mục tiêu đã đề ra, trình bày vai trò và ý nghĩa của công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với công ty. Đồng thời nêu lên được thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm 2007-2009; những tồn tại, thành tích đạt được trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. Thứ nhất, về nguồn lực của công ty: Năm 2009, tổng tài sản của công ty đã đạt hơn 111tỷ đồng; nguồn vốn chủ sở hữu liên tục tăng qua các năm: năm 2009 vốn chủ sở hữu chiếm trên 80% trong tổng nguồn vốn. Điều đó cho thấy khả năng tự chủ của công ty trước những biến động của thị trường khá cao. Quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng vì thế đã thu hút một lượng lớn lao động, giải quyết việc làm cho hơn 1200 lao động, điều này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thứ hai, về các chỉ tiêu kết quả: Tổng doanh thu của công ty đạt gần 102 tỷ đồng vào năm 2009. Công ty luôn làm ăn có lãi, lợi nhuận trước thuế đạt trên 29 tỷ đồng. Sự tồn tại và phát triển của công ty không những đảm bảo đời sống cho một lượng lớn lao động mà còn mang lại cho ngân sách Nhà nước một nguồn thu nhập tương đối lớn và ổn định. Năm 2009 công ty đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 8 tỷ đồng. Năng suất Đại học K

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY