Khóa luận Phân tích các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến ý định chuyển đổi dịch vụ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Huế

Trên cơ sở nghiên cứu đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến ý định chuyển đổi dịch vụ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế”, nghiên cứu đã điều tra 143 khách hàng cá nhân đã sử dụng dịch vụ tại ngân hàng VCB Huế kết hợp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, phân tích xử lý kết quả bằng phần mềm SPSS, nghiên cứu rút ra một số kết luận như sau: Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ một chiến lược nào trong doanh nghiệp cũng là nhằm tạo ra sự trung thành với mình và giảm thiểu tình trạng chuyển đổi sang nhà cung cấp dịch vụ khác. Thu hút khách hàng mới được ví như một mặt kinh doanh giải trí trong tiếp thị trực tiếp: ngân sách lớn, bạn luôn luôn phải sáng tạo hơn. Trong khi đó, thống kê cho thấy, 80% lợi nhuận của công ty đến từ 20% số lượng khách hàng trung thành.Chi phí tìm kiếm 1 khách hàng mới là cao hơn nhiều so với việc giữ chân một khách hàng cũ. Tổng cộng mẫu điều tra là 143 khách hàng. Những người tham gia phỏng vấn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số khách hàng cá nhân ở VCB Huế. Tuy vậy, tính chất ngẫu nhiên của đối tượng phỏng vấn đã thể hiện một cách tương đối đánh giá của khách hàng tại thành phố Huế. Theo như điều tra thì chỉ có 19.5% khách hàng được hỏi có ý định chuyển đổi sang sử dụng dịch vụ của ngân hàng khác. Kết quả này là tín hiệu rất lạc quan cho công ty. Tuy nhiên, không vì thế mà ngân hàng có thể xem nhẹ nhóm khách hàng có ý định chuyển đổi này. Do đó phải xây dựng được các chiến lược dài hạn để giữ chân khách hàng vì hiện tại số lượng các ngân hàng đang tồn tại trên thị trường thành phố Huế là khá lớn, lại có những chiến lược phát triển và quy mô không hề nhỏ. Do đó rào cản chuyển đổi là khá nhỏ dẫn đến khách hàng dễ dàng có ý định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY