Khóa luận Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet adsl fpt telecom của khách hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đề tài nghiên cứu tiến hàng nghiên cứu trong thời gian hơn 3 tháng và đối tượng phỏng vấn là khách hàng đến giao dịch tại 3 địa chỉ 318 Lê Duẩn (Ftel, Fshop), 10 Nguyễn Văn Linh (Fshop), 18 Hoàng Diệu . Đề tài nghiên cứu đã cơ bản đáp ứng được ba mục tiêu chính đề ra: (1) Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet ADSL FPT Telecom của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng.(2) Xác định chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của từng nhóm nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ internet ADSL của FPT Telecom với khách hàng thành phố Đà Nẵng và (3) đánh giá của khách hàng đối với từng nhóm nhân tố trên. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet ADSL được nghiên cứu dựa trên Thuyết chấp nhận công nghệ (TAM), một số nghiên cứu ứng dụng mô hình TAM và ý kiến của chuyên gia. Theo đó ý định sử dụng của khách hàng được đánh giá dựa trên nhận thức dễ sử dụng, nhận thức hữu ích, cảm nhận chất lượng, cảm nhận về giá, ảnh hưởng xã hội và thái độ liên quan. Ý định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng của hành vi lựa chọn sử dụng dịch vụ internet ADSL của khách hàng. Và đó là cơ sở để dự đoán được hành vi của khách hàng trong tương lai. Cụ thể như sau: Có sáu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet ADSL của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng bao gồm: nhận thức hữu ích, nhận thức dễ sử dụng, cảm nhận chất lượng, cảm nhận về giá, thái độ và ảnh hưởng xã hội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY