Khóa luận Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng BIDV

- Đưa ra một chế độ lãi suất hợp lý và phù hợp để thu hút các đối tượng bán ngoại tệ lại cho Ngân hàng. - Tiếp tục tăng cường thu mua ngoại tệ của các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu và ngoài thị trường. - Thường xuyên nhắc nhở các đơn vị, các chi nhánh của mình đi đẩy mạnh dịch vụ tập trung thanh toán ngoại tệ ngay vào tài khoản ngân hàng để tránh rủi ro về tỷ giá. Về lâu dài cần thống nhất với các doanh nghiệp mở L/C ký hợp đồng để họ có nghĩa vụ cùng với chi nhánh của Ngân hàng lo đủ nguồn ngoại tệ để hoàn trả Ngân hàng và thanh toán các nhu cầu cần thiết khác, không nên để các chi nhánh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm này. - Mở rộng hơn nữa mạng lưới thu hút ngoại tệ qua các điểm tập trung dân cư để thu đổi ngoại tệ cho khách du lịch nước ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY