Khóa luận Nghiên cứu mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và ý thức gắn kết với tổ chức của nhân viên tại Khách sạn Hương Giang – Huế

Mục đích của đề tài này là nhằm để khám phá sự ảnh hưởng của các khía cạnh văn hóa đến ý thức gắn kết với tổ chức của nhân viên tại khách sạn Hương Giang Huế. Tôi đã giải thích được các nhân tố văn hóa khách sạn có tác động đến ý thức gắn kết với tổ chức của nhân viên tại khách sạn Hương Giang Huế. Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu vẫn còn những mặt hạn chế. Trước hết là về tổng thể mẫu, mặc dù mẫu nghiên cứu đã đáp ứng được các điều kiện để đảm bảo độ tin cậy về mặt thống kê để có thể tiến hành các kiểm định cần thiết, phục vụ cho việc giải quyết các mục tiêu nghiên cứu, tuy nhiên, số lượng mẫu vẫn chưa đại diện hết cho tổng thể nghiên cứu do khả năng tiếp cận nhân viên còn nhiều khó khăn. Các nhân tố rút trích chưa giải thích được hết tất cả các nhân tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng ý thức gắn kết với tổ chức của nhân viên tại khách sạn Hương Giang Huế. Ngoài ra, tính giải thích của mô hình hồi quy các yếu tố này tuy khá tốt nhưng vẫn chưa bao quát hết sự biến động của biến phụ thuộc, chưa đạt được như sự kỳ vọng mà tôi đặt ra khi thực hiện đề tài. Đề tài nghiên cứu vẫn chưa phát hiện ra được sự khác biệt đối với từng tiêu chí phân loại nhóm nhân viên đánh giá về các nhân tố của văn hóa doanh nghiệp, chẳng hạn như các nhóm nhân viên phân theo vị trí làm việc, thăm niên làm việc . Mặc dù, theo quan sát khách quan và theo các số liệu thống kê, có sự khác biệt nhất định về đánh giá của các nhóm nhân viên khác nhau về ý thức gắn kết với tổ chức tại khách sạn Hương Giang. Điều này cũng phần nào làm hạn chế ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở những hạn chế, tôi xin đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo: Xem xét đến những ảnh hưởng của văn hóa tới các khía cạnh khác như sự thỏa mãn trong công việc, mức độ hoàn thành công việc, lòng trung thành. Tìm và nghiên cứu về những yếu tố khác ảnh hưởng đến ý thức gắn kết với tổ chức của nhân viên tại khách sạn Hương Giang Huế từ đó có những giải pháp giúp khách sạn giữ chân và thu hút người tài. Nghiên cứu sự khác biệt về nhận thức văn hóa doanh nghiệp của nhân viên theo các tiêu chí phân loại như vị trí làm việc, thăm niên hay trình độ học vấn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY