Khóa luận Nghiên cứu động cơ sử dụng internet banking của khách hàng tại ngân hàng TMCP Đông á - Chi nhánh Huế

Các nhân tố rút trích chưa giải thích được hết tất cả các động cơ ảnh hưởng đến sự đánh giá chung động cơ sử dụng dịch vụ IB tại Ngân hàng của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Huế. Ngoài ra, tính giải thích của mô hình hồi quy các yếu tố này tuy khá tốt nhưng vẫn chưa bao quát hết sự biến động của biến phụ thuộc, chưa đạt được như sự kỳ vọng mà tác giả đặt ra khi thực hiện đề tài. Đề tài nghiên cứu vẫn chưa phân tích được tối đa các đặc điểm về nhân khẩu học ngoài đặc điểm về độ tuổi như: nghề nghiệp, trình độ học vấn ,trong mối quan hệ với động cơ sử dụng dịch vụ IB. Mặc dù, theo quan sát khách quan và theo các số liệu thống kê, có sự ảnh hưởng nhất định của các đặc điểm nhân khẩu học về đánh giá của các nhóm khách hàng khác nhau về sự đánh giá chung động cơ sử dụng IB tại Ngân hàng của khách hàng. Điều này cũng phần nào làm hạn chế ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. II. Kiến nghị Đề tài nghiên cứu : “Ngiên cứu động cơ ảnh hưởng đến việc sử dụng Internet Banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Huế”” đã rút ra được một số kết luận khá quan trọng như trên, làm căn cứ và cơ sở cho Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Huế để đề ra những kế hoạch, chiến lược nhằm nâng cao mức độ tác động các động cơ sử dụng dịch vụ IB của khách hàng. Do giới hạn về nguồn lực nên các các gói giải pháp mà tác giả để xuất ở trên đối với việc phát triển địch vụ IB cho khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Huế sẽ không thể triển khai được đồng bộ. Tuy nhiên, Ngân hàng cần phải xác định rõ mục tiêu của mình, để định hướng các giải pháp theo một trật tự dài hạn và ngắn hạn phù hợp với điều kiện thực tế tại Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Huế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY