Khóa luận Nghiên cứu các yếu tố trong văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn bia Huế

Ma trận tương quan cho thấy mối tương quan giữa biến phụ thuộc sự cam kết gắn bó của nhân viên và các biến độc lập “Sự công bằng và nhất quán trong chính sách đãi ngộ” (CSĐN), “Giao tiếp trong tổ chức” (GTTTC), “Hiệu quả trong việc ra quyết định và sự sáng tạo” (QĐ-SST), “Định hướng về kế hoạch tương lai” (KHTL), “Đào tạo và phát triển” (ĐT-PT), “Sự công nhận” (SCN) có mức ý nghĩa Sig nhỏ hơn 0,05 đạt yêu cầu về mặt thống kê và hệ số tương quan nằm trong khoảng -1 ≤ r ≤ 1 nên có mối tương quan với nhau, ngoại trừ biến độc lập“Làm việc nhóm” (LVN) có giá trị Sig lớn hơn 0,05 nên biến này bị loại ra khỏi mô hình hồi quy. Bên cạnh đó, kiểm tra mức độ tương quan giữa các biến độc lập đều thấy đa số các biến độc lập đều có giá trị Sig nhỏ hơn 0,05 nên đạt ý nghĩa về mặt thống kê, tuy nhiên nhìn vào bảng kết quả cho thấy có 2 biến độc lập không có tương quan với các biến độc lập khác và có giá trị sig lớn hơn 0,05 là biến “Đào tạo và phát triển”(ĐT-PT) và biến “Làm việc nhóm” (LVN) nên tiếp tục loại biến độc lập “Đào tạo và phát triển” (ĐT-PT) ra khỏi mô hình hồi quy. Như vậy, còn lại 5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc được đưa vào phân tích hôi quy tiếp theo để xác định mô hình nghiên cứu phù hợp. 2.2.5. Phân tích hồi quy 2.2.5.1. Xây dựng mô hình hồi quy Từ mô hình nghiên cứu và kiểm định hệ số tương quan Peason ở trên, mô hình hồi quy được biểu diễn dưới dạng phương trình hồi quy như sau: SCKGB = β0 + β1CSĐN + β2GTTTC+ β3QĐ-SST + β4KHTL + β5SCN Trong đó:  βi là hệ số hồi quy riêng phần tương ứng với các biến độc lập. - Kiểm định về mức ý nghĩa của các nhóm nhân tố với giả thuyết: H0: Không có sự tác động của các yếu tố đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. Đối thiết: H1: Sự công bằng và nhất quán trong chính sách đãi ngộ có tác động đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức cuả nhân viên H2: Giao tiếp trong tổ chức có tác động đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức cuả nhân viên

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY