Khóa luận Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm máy tính tại công ty cổ phần Máy tính Kỳ Anh Hà Tĩnh

Dù đã đạt được mục tiêu nghiên cứu nhưng đề tài nghiên cứu cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định: - Điều kiện về thời gian và các nguồn lực khác không cho phép nhóm nghiên cứu có thể phát triển đề tài rộng hơn để kết luận chung cho toàn bộ khách hàng đến lựa chọn máy tính tại công ty cổ phần Máy tính Kỳ Anh - Đây là nghiên cứu đầu tiên của Công ty về lĩnh vực này nên khách hàng được khảo sát có thể còn bỡ ngỡ với phương pháp cũng như các câu hỏi, các phương án trả lời. Điều này phần nào cũng có ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả khảo sát. - Do điều kiện khách quan không có danh sách tổng thể nên đề tài chọn mẫu thuận tiện, vẫn chọn ngẫu nhiên các khách hàng đến công ty chọn mua máy tính nhưng không dựa trên danh sách tông thể. Đây là hạn chế mà các nghiên cứu tiếp theo nên khắc phục để có được mẫu thực sự ngẫu nhiên phản ánh chính xác hơn kết quả nghiên cứu. - Trong quá trình phân tích thì kết quả kiểm định Krustal – Wallis, yếu tố “trình độ học vấn” và “nghề nghiệp” có tạo ra sự khác biệt về quyết định mua máy tính tại công ty, tuy nhiên phương pháp kiểm định phi tham số này không giúp ta kết luận được cụ thể khách hàng có trình độ học vấn hay nghề nghiệp như thế nào thì có sự khác biệt ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy tính của công ty. Vì vậy cần các nghiên cứu tiếp theo nên có các phương pháp để tìm hiểu về sự tác động khác nhau của trình độ học vấn và nghề nghiệp với quyết định mua máy tính của công ty, từ đó đưa ra các giải pháp xác thực và hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY